Roger Scruton: The Disappeared

Roger Scruton. 2015. The Disappeared. London: Bloomsbury Publishing.

Filosofen Roger Scruton är framför allt känd för böcker om bland annat arkitektur, estetik, religion och rävjakt. Han har också skrivit romaner, varav den senaste, The disappeared, är ett närmande av thrillergenren. Det är en insiktsfull skildring av problemen med det nuvarande västerländska samhället som Scruton har beskrivit i flera av sina filosofiska arbeten: Förlusten av skönhet och ordning; brutaliseringen av mänskliga relationer; och bristen på varaktig mening. Hit hör också de sociala och kulturella konflikterna kring invandring och islam.

En av huvudfigurerna är en engelsklärare, Stephen, som fortfarande tror på den höga kulturens värde, men bara ser ytlighet, och snart inser att den klassiska litteraturen inte kan konkurrera med popmusiken och elevernas elektroniska ”opiater”, såsom Facebook och skärmar. En flicka, sextonåriga Sharon, märker ut sig med sin vakenhet och sina välskrivna inlämningsuppgifter om Shakespeares Stormen. Eftersom Stephen hör till dem som fortfarande känner till sin egen kulturs största diktare, förstår han att Sharon i kod beskriver sexuella övergrepp som två muslimska bröder begår mot henne, i en miljonprogramskrapa, känd som Angel Towers. När Stephen visar essäerna för en kvinnlig socialarbetare, anklagar hon i stället reflexmässigt flickan för att använda ett rasistiskt språkbruk. ”It’s a quotation, said Stephen, and a very clever one.”

Kring Sharon och Stephen växer en berättelse om kvinnor som kidnappas och försvinner i trafficking, och ett myndighetssamhälle som inte vågar ingripa av rädsla för rasismstämpeln. Handlingen är tydligt inspirerad av händelserna i Oxford, där muslimska män i åratal utnyttjade hundratals unga flickor medan polis och socialtjänst enligt en officiell utredning från i år såg mellan fingrarna. I stället är det Stephen som, under misstanke om lärarpedofili, fängslas för att ha givit Sharon en fristad.

Scruton skriver känsligt. Särskilt den unga Sharon, som identifierar sig med Miranda i Stormen, ett porträtt av oskuld, är en fint tecknad figur. Man blir gripen av skildringen av krisen i hem och skola. I likhet med detektivförfattaren PD James, belastar Scrutons politiska konservatism inte prosan, utan visar sig diskret i miljöbeskrivningarna av de vandaliserade kommunala bostäderna i Angel Towers och de ogästvänliga, moderna lägenheterna i glas och stål i det övriga samhället där bara mänsklig ensamhet kan frodas.

Intressant nog, tycks The disappeared vara besläktad med Michel Houllebecqs uppmärksammade nya roman. Liksom Soumission, att döma av recensioner, främst är en berättelse om vad Houllebecq ser som svagheter inom det västliga samhället, menar Scruton att väsentliga värden har försvunnit, och lämnat oss öppna för en annan kultur att ta över. Hårdraget, har bildningen och den gamla kristendomen ersatts med övergrepp på den fria tanken och en nihilistisk populärkultur; och skyddet av oskuld med sexualisering av barn. Men där Houllebecq är hopplöst dystopisk, visar Scruton, utan att föregripa slutet på romanen, att motstånd är möjligt.