10 strategieën om een obstakel te overwinnen

Een korte, vrije vertaling van een eerder verschenen artikel van Ryan Holiday in The Observer. Hoe ga je om met obstakels die je op je pad tegenkomt?

En die kom je tegen, want obstakels zijn er altijd, klein soms groot. Als alles vanzelf zou gaan, leef je niet voluit.

Ryan somt 10 stoïcijnse strategieën op.

Strategie 1: Verander je perspectief

Man does not simply exist but always decides what his existence will be, what he will become the next moment. — Viktor Frankl

Hoe we kijken naar dingen is een keuze. Hoe we een belemmering ervaren bepaalt hoe moeilijk is om hem te overwinnen. Perceptie gaat vooraf aan actie. Dus…een ander perspectief levert een ander actie op.

Strategie 2: Zet de belemmering op zijn kop

There is good in everything, if only we look for it. — Laura Ingalls Wilder

Actueler dan ooit: “Elk nadeel heb ze voordeel.” Bekijk een obstakel van de positieve kant. Je computer crasht en nu is je artikel verdwenen: de kans om het twee keer zo goed te doen!

Strategie 3: Blijf altijd in beweging

We must all either wear out or rust out, every one of us. My choice is to wear out. — Theodore Roosevelt

Degenen die problemen ondernemend en vol energie aanpakken, zijn het meest succesvol. Obstakels lijken groter als we stoppen met bewegen. Elk stapje hoe klein ook, kan een ander perspectief, een nieuwe actie opleveren.

Strategie 4: Als je faalt, doe het dan snel en leer ervan

What is defeat? Nothing but education; nothing but the first steps to something better. — Wendell Phillips

Wat is er mis met falen? Iedereen faalt wel eens, dat maakt ons mens. Je weet dan tenminste hoe het niet moet! Als je faalt, vraag je dan af: waarom gebeurde dit? Het geeft je de kans om het op een andere manier te doen.

Strategie 5: Volg het proces

Under the comb the tangle and the straight path are the same. — Heraclitus

Grote obstakels vragen niet om grote stappen. Het gaat meestal om een verzameling van kleine stapjes. Haal diep adem, kom in actie, kijk, luister, evalueer en….. volg strategie 1–3!:-)

Strategie 6: Wat goed is werkt

I don’t care if the cat is black or white, so long as it catches mice. — Deng Xiaoping

We besteden veel tijd met denken over hoe HET hoort te zijn. Start vandaag te denken als een radicale pragmaticus: De wereld veranderen begint bij jezelf! Denk in termen van vooruitgang, niet in termen van perfectie.

Strategie 7: Val het obstakel in de flanken aan

Where little danger is apprehended, the more the enemy will be unprepared and consequently there is the fairest prospect of success. — George Washington

Onderzoek naar militaire strategieën wijst uit: de frontale aanval is het minst succesvol. Soms is een stukje omrijden sneller dan in de file staan.

Strategie 8: Laat het obstakel tegen zichzelf strijden

Wise men are able to make a fitting use even of their enemies. — Plutarch

Een kasteel kan zowel een onneembare vesting zijn (als je naar binnen wilt) of een gevangenis (als je niet naar buiten kan).Een obstakel heeft zo z’n eigen eigenschappen die je kunt gebruiken!

Strategie 9: Neem het initiatief

The best men are not those who have waited for chances but who have taken them; besieged chance, conquered the change, and made chance the servitor. — E.H. Chapin

Veel mensen gaan het liefst negatieve situaties of problemen uit de weg. Succesvolle mensen doen het tegenovergestelde! Onvermijdelijk word je in het leven op de proef gesteld door obstakels. Bedenk dat elk obstakel de kans biedt jezelf te verbeteren en dus te groeien.

Strategie 10: Betrek het obstakel niet alleen op jezelf

A man’s job is to make the world a better place to live in, so far as he is able, always remembering the results will be infinitesimal, and to attend to his own soul. — Leroy Percy

Soms lijkt een probleem onoplosbaar voor jezelf. Maar wat zou je doen als je dit probleem voor een ander oplost? Nieuwe inzichten dringen zich aan je op!

The impediment to action advances action. What stands in the way becomes the way. — Marcus Aurelius

Dus als je gefrustreerd bent over het niet halen van je eigen doelen, blijf dan niet zitten klagen dat je niet hebt wat je wilt. Zonder actie verschuift geen enkel obstakel.

Ryan Holiday is schrijver van The Obstacle Is the Way: The Timeless Art of Turning Trials into Triumph

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.