This story is unavailable.

Heee Mlmn. Leuk om weer is wat van je te horen !!Leuk stuk.

En Mart begrijpt er niks van. Kim en Geraldine zijn nog niet dood.

Ze maken ook geen muziek en koken ook niet. Verder geen woorden aan vuil maken :-)

Show your support

Clapping shows how much you appreciated John Eeltink’s story.