Fra Venstre: Rudolf Reim, Rachel Øveraas og John Jacobsen

Etter snart 20 år som Supertankere, legger partnerne byrået på is for å følge egne prosjekter. Rudolf Reim skal satse videre på egne konsepter, mens John Jacobsen og Rachel Øveraas har starter strategibyrået Willder.

Ideen om å fordype seg i nye prosjekter har modnet over flere år, og vi gleder oss alle over å starte på nytt i nye selskaper.

Rudolf Reim : 928 11 500

John Jacobsen : 91 55 52 86

Rachel Øveraas : 932 04 355


Supertanker er et kreativt strategibyrå, Vi er et lite miljø, som jobber med store endringer og store selskaper. Vi leter etter flere personer som har en genuin skaperevne, gjennomslagskraft, og har erfaring med gjennomføring. Som kan ta på seg et stort ansvar.

En annerledes hverdag

Vi har en stor variasjon i oppdrag og kunder. Felles for kundene er at de er fremoverlent og opplever store markedsendringer. Blant annet har vi jobbet i flere år med reposisjoneringen av Elkjøp Nordic, med fokus på de digitale mulighetene og samtidig videreutvikle opplevelsene i butikk. …


Hvordan bruke tvang og Dum og Dummere for å utløse ideflyten.

Mange ledere eksperimenterer med nye modeller og litteratur om hvordan man skal skape morgendagens konkurransefortrinn. Design thinking eller Porters 5 competitive forces er kloke analytiske eksempler verdt å få med seg. Likevel opplever vi at resultatet fra nytenkende prosesser er lite nyskapende. De fleste ideer som kommer opp er inspirert av andre, eller er mindre inkrementelle forbedringer. Hvorfor er det slik? Jo, fordi det ikke finnes nye ideer i modellene i seg selv. Å tenke annerledes trumfer fremdeles kreativitet over analyse.

I Supertanker har vi brukt mange år på kunne jobbe systematisk med kreativitet i strategi og forretningsutvikling. …


Kaigaten 16

Vi har åpnet dørene til Bergen Brunsj. Her vil du få ulike typer brunsj fra ulike steder i verden. Fra klassiske Bergen Brunsj med godt brød, egg, frukt, ost og skinke, til spennende Brooklyn Brunsj med hjemmelaget pastrami, fries og amerikanske pannekaker. Eller kanskje du vil foretrekke en Barcelona Brunsj med bakte poteter, egg og chorizo, padrons og manchego. Vi vil ha et godt utvalg av musserende vin, godt utvalg på kaffe og øl også.


Mens tradisjonelle strategiske verktøy og lean-metodikk fokuserer på å finne ett svar på problemet, bruker vi kreativitet for å lete etter mange. Det gjør vi for å finne andre ideer enn de opplagte (som konkurrentene også finner). Her kan du lære deg den kreative oppgaven JUDAS, som handler om å lage en konkurrent av seg selv.

JUDAS WORKSHOP

Tid: Ca. 1,5 timer

Utstyr: Papir, tusj og tape.

Forberedelse: Det er ingen spesielle forberedelser som må gjøres før denne workshopen.

FOLK: 3–4 per gruppe + fasilitator.

INTRO

Før du starter en workshop, bør du fortelle deltakerne hva som skal skje, hvorfor de er med…


Mange lurer på om de går en usikker jobbfremtid i møte. Vi har laget en pessimistisk liste over jobbene robotene tar fra oss.

Hovedregel: jobber som bærer preg av rutine, som er farlige og som trenger ekstrem presisjon ryker først. Under er noen av jobbene som utfordres allerede i dag. Og det er mange jobber som er i samme kategori, så listen kunne vært mye, mye lengre.

1. Radiolog. AI-selskapet Artery bruker 15 sekunder på å stille en diagnose en radiolog bruker i snitt 45 minutter på.

2. Lege. På samme måte som for Radiologen kan en AI gi en…


Vi er så begeistret for kreativitet i forretningsutvikling at vi vil spre det glade budskap så ofte vi kan. Det har blitt mange foredrag i inn- og utland, og vi vil gjerne møte mange flere for å snakke om viktigheten av det, og hvordan man konkret kommer i gang med kreative øvelser i forretningsutvikling.

Sjekk video fra VIZRT Days med Vice, BBC og CNN.

Sjekk video fra DigitalMinds.

Hvis du kunne tenke deg et foredrag og kanskje prøve dere på en workshopøvelse i kreativitet i forretningsutvikling er det bare å ta kontakt.

John Jacobsen

john@supertanker.no

91 55 52 86


Jeg vil slå et slag for roboten. Endelig er de her. Flere rapporter i media kan fortelle at mellom 30–50% av jobbene våre blir overtatt av maskiner innen kort tid (Osborn Frey 13/McKinsey 2017). McKinsey sier videre at bedrifter planlegger å kutte opp til 40% av staben og erstatte dem med roboter. Og alle som har gjort repetitive jobber som renholdere, advokater, regnskapsførere, og servicemedarbeidere må lære seg nytt fag eller gå uten jobb. Kjipt, eller?

Nei, jeg syns ikke det. Jeg er glad for at robotene snart tar over de monotone jobbene vi har skapt. Faktisk vil jeg påstå…

John Jacobsen

Founder/CEO Supertanker, founder Møllendal Fetevare / Bergen Brunsj

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store