DET ER MULIG Å SAMARBEIDE MED DE BESTE

Hvis du ser en kampanje, eller leser om et produkt fra oss står det kanskje SMFB for Supertanker, eller Apphuset for Supertanker. Det er fordi vi samarbeider med andre selskaper til å gjennomføre prosjektene våre. Vi har ofte regien, men setter sammen teamet vi mener er best egnet til å løse oppdraget. Ofte har kunde også gode leverandører de vil at vi skal samarbeide med. Kunde og samarbeidspartnere har fullt innsyn i hele prosessen fra A til Å, også når det gjelder økonomi, rettigheter og avtaler. Denne måten å jobbe på er blitt en givende og inspirerende samarbeidsform for oss, som øker i omfang hvert år.

Vi har, eller samarbeider blant annet med; smfb, pol, anorak, goodmorning, adamsky, swiss, apphuset, feed, anti, dallas, ërnö, red, mediaCom, mindshare, engine, Smfb engine.

Følg bloggen vår “mer kreativitet i forretningsutvikling”