หนังชีวิต:โปรเจ็ค object detection

เกริ่นนิดหน่อยก่อนซิบหายไปด้วยกัน โปรเจ็คนี้ ผมไปขอ อ. เจา(ที่เก่งด้าน image processing) ขอโปรเจ็คทำหน่อย อ. ก็จัดให้ มีรุ่นพี่ 1 คนมาช่วยทำ ก็ได้รายละเอียดมาดังรูป

ลายมือ อ. นะฮะ 5555 xD

หลังจากเเบ่งงานกันเรียบร้อย อ. กำหนดวันส่งวันสุดท้ายก่อนปิดภาค แต่ทางเราบอกว่า ไม่เป็นไรครับ อ. มันไกลไป ไม่มีเดดไลน์มันไม่ร้อน เลยขอมาเป็นวันก่อนสอบไฟนอล ปรากฏว่า อ. ก็จัดให้ตามนั้น 555 😜 😜 😜

เรื่องวุ่นๆ :Git hub ⚡️

  • >คือพี่แกที่ทำงานกับผมไม่มี Account Github ผมเลยให้แกสมัคร
  • วันแรกที่ขอ :พี่ครับขอ Git หน่อย แกตอบว่า ยังไม่ได้สมัครฮะน้อง เเต่เรียน SE อยู่เทอมนี้เด่วก็สมัคร
  • วันสอง : พี่สมัครยังGit แกบอก : อย่ารีบพี่ยังไม่ได้สมัคร 😤
  • วันสาม พี่ครับ ขอ gitหน่อย ผมจะเอามาทำ organization ไว้ทำงานร่วมกัน แกตอบว่า พี่คิดชื่ออยู่ 😂 😂 😂 เอาที่สบายใจเลยพี่
  • Update project : https://github.com/ProjectComputerSUT

Day 1 : >> TensorFlow-Setup

  • > ผมลองดูๆ + งมๆ หาข้อมูลเกี่ยวกับ object detection มาพบเจ้านึงดูเข้าใจง่าย
  • ก็เลยลองทำตาม (#Ref. https://pythonprogramming.net/introduction-use-tensorflow-object-detection-api-tutorial/)
  • งานแรกของเราคือการลง Tensorflow เรื่องของเรื่องก็คือ ผมไปนั่งทำงานที่ชมรมโรบอทพร้อมพี่ชมรมคนนึง ตั้งแต่ 18.00–24.00 พี่แกลงแล้วErrorบ้างแก้บ้าง ส่วนผมนั่งรอเน็ตโหลด . . . 😐 😑 พี่แกลบไปสามรอบ(เพราะลงไม่ผ่าน) ผมก็ยังโหลด . . . ก่อนผมจะหัวร้อนแล้วเปิดคอมทิ้งไว้ไปหาข้าวกิน😁 😁
  • (ดึกๆ ทำใครน้ำลายสอไหมนะ 555 😁 😁 😁)
  • กลับมาก็ยังไม่เสร็จอีก WTF!!. พี่นนท์แกบอกว่า เออ กูโปรแล้ว เดี๋ยวสอน

ผู้เขียนขอจบเนื้อไว้เท่านี้ เพราะหิวข้าว .___. 😅 😅 😅 ไว้วันพรุ่งนี้มาบ่นๆต่อ

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.