Day 3 — Sleeps with Butterflies

So go on and fly, boy. ❤❤❤
Kung kayo talaga para sa isa’t isa, KAYO TALAGA AT WALANG MAKAKAPIGIL DOON. Dapat wala ding sapilitan.

The song is very calm and smooth sound. Tamang-tama para sa maulan at malamig na panahon.

Hindi ko kilala si “Tori Amos”, kinakailangan ko pang hanapin siya at siya pala ay isang classical singer na may mezzo-soprano na vocal range. Kaya pala ang ganda ng kantang “SLEEPS WITH BUTTERFLIES”.

The six words above stuck in my mind the most. [So Go On And Fly Boy 🐝]

Why? I can relate with this because its all about love. Ang pagkakaunawa ko sa kantang ito ay, ang pag-ibig dapat hindi pinipilit sa tao.

Kung totoo mo talaga siyang mahal, kaya mo siyang parayain o pakawalan. Kaya mo siyang hintayin sa oras na handa na siya. Na handa kaniyang harapin ka’t pakasalan. Dito kasi masusukat kung gaano katatag at katotoo ang pagmamahal niya sa iyo.

Hinahayaan mo yung lalaki na hanapin ang sarili niya at hanapin ang pagkatao niya. Siguro noong nagkatagpo kayo ay hindi pa siya handa kahit alam mo na siya ang nakaguhit sa puso mo’t tadhana mo.

May tamang oras sa kanya. Sabi nga sa kanta “I don’t hold on to the tail of your kite”, ibig sabihin hinahayaan mo yung mahal mong lumipad at mapalayo sa iyo. Dalawa lang naman ang mangyayari kung pakawalan mo siya.

Una, Maaring bumalik siya sa iyo dahil handa na siya sa oras na iyon. Na mamahalin ka niya habang buhay.

Pangalawa, hindi siya para sa iyo at hindi na siya bumalik; may nakita na siyang iba. Ngunit hindi mo rin naman na masasabi na lahat ng lalaki sa buhay mo ay siya talaga. Minsan dumadaan sila para may matutunan kang leksyon.

Hindi mo dapat siya pigilan kung gusto niyang lumipad at mawala sa iyo.

REMEMBER: EVERYTHING’S CHANGE.

Sabi nga sa ng mga kabataan ngayon sa pag-ibig “WALANG FOREVER!!!”. Dahil maaring hindi pa iyon ang tamang oras para utapagin ang pag-ibig. Siguro masyado pang maaga para pumasok sa relasyon na ganyan.

Maaring mong siyang hintayin, pero huwag kang aasa nang sobra upang hindi ka masaktan nang todo. ❤
Like what you read? Give John Victor E. Rodriguez a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.