Day 5 — The Hardest Button to Button

I had opinions that didn’t matter. ❤

The sentence above obviously explains that the eldest brother cannot get the same attention just like his youngest baby brother to his parents the same way again. Yung hindi na nga siya pinapansin noong mag-isa lang siya, lalo na kung may bago pa siya makakaribal sa atensyon sa magulang niya.

Its also called,

FAVORITISM TO THE PARENTS &

JEALOUSY PARA SA KUYA.

Hindi ko talaga kilala yung “The White Stripes” pero yung kantang ito ay naalala ko noong may CD kami ng The Simpsons noon, parang natatandaan ko siya, masyado nang matagal at bata pa ako noon. Napagalaman ko na dalawa lang sila (kitang kita sa music video nila) at tunog banda sila sa akin dahil sa drums at gitara.

Sa kanta naman nila na “Hardest Button to Button” ay parang may isinasalaysay silang pangyayari sa mismong kinakanta nila. Ito ay patungkol sa isang bata na nagseselos, dahil nasa bagong sanggol na ang atensyon ng magulang niya.

Pakiramdam niya mas nahati na ang atensyon at hindi niya ito matanggap.Maaring sinaktan niya rin ang sanggol na iyon, kaya lalong nagalit ang parents niya sa kanya. Kitang kita sa lyrics na,

“He started crying ;
It sounded like an earthquake ,
It didn’t last long ,
Because I stopped it .
I grabbed a rag doll
And stuck some little pins in it.”

Parang may hinanakit yung kuya niya noong sila’y bata pa. Pero normal naman iyon base sa aking perspektibo. Oo masaya na magkaroon ng kapatid, pero minsan maiisip mo na makukuha nga niya ang atensyon ng magulang ating mga magulang

Pero habang tumatagal, habang tumatanda na tayo, unti-unti na nating naiintindihan at hindi kana nagseselos. Okay na ang pamilya niyo kahit na mahirap kayo.

Naririnig natin sa kanta na parang patuloy pa rin palang naghahanap ng lugar ang kuya o unang anak sa pamilya niya. Parang walang saysay lahat ng achievements niya para mapatunayan sa kanyang magulang na magaling siya dahil mas mahal nila parin yung pangalawang anak nila.

Maaring ang ibig sabihin ng mga katagang “Hardest Button to Button” na paulit-ulit sa kanta ay ang hirap ng isang kuya na tanggapin ang kapatid niya sa pamilya.

Pwede rin sa magulang niya, na dalawa yung anak niya, pero yung isa ay parang suwail (kuya, ang unang anak) dahil inaaway niya lagi yung kapatid niya, kaya nahihirapan silang mahalin ang ito.

Parang, THE BLACK SHEEP OF THE FAMILY.

A BLACK SHEEP IN THE FULL OF WHITE SHEEPS AROUND. </3

Kaya sa dun sa lyrics na,

“I had a brain that felt like pancake batter . I got a backyard with nothing in it — Except a stick , a dog and a box with something in it.”

Parang mag-isa pa rin siya, alone. Hindi siya matanggap ng parents niya dahil mas mahal nila yung bunso nilang anak.

Hindi nila matanggap na may ganoon silang anak, kaya hirap silang tanggapin — yung tinatawang na STEREOTYPE THINKING sa society natin.

A single golf clap? Or a long standing ovation?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.