Day 6 — I Want You Back

I was blind to let you go. ❤❤❤

Minsan may mga desisyon tayong pinagsisihan lalo na kung tungkol sa pag-ibig. Ang kantang “I want you back” ay parang ironic song dahil very lively yung tono pero ang message nito ay bahagyang kabaligtaran dahil “gustong humingi ng pangalawang pagkakataon sa babaeng iniwan niya at hindi niya pinahalagahan noon.”

The first sentence above speaks for itself. Parang kabaligtaran nito ang kantang “Sleeps with Butterflies” ni Tori Amos na nagsasabi na ayos lang na palayain ang minamahal mo para sa ikakabuti niya.

This song “I want you back” is a bitter-sweet na mahal niyo ang isa’t isa pero nasa maling panahon noon. Pero ngayong handa na ang lalaki na balikan siya, kaya lang meron nang nagmamay-ari sa babae o may ibang manliligaw siya.

Dito naman sa kantang ito ay punung-puno ng pagsisisi at paghingi ng reconciliation sa babae dahil pinakawalan pa niya ito. Nakita na mayroon nang iba ang babaeng iniwan niya kaya sobrang siyang nasasaktan.

Gusto niya ulit humingi ng isa pang pagkakataon na patunayan sa babae na karapat-dapat siya sa pagmamahal niya.

Inaamin niya na nagkamali siya at sana ay mapatawad niya ito. Sa panahong naging coward siya, naging matatakutin, at naging bahag ang buntot niya.

Those pretty faces always made you stand out in a crowd .

Maaring hindi gaano kaganda ang babae iyon pero hindi naman sukatan iyon para balewalain siya.

Marami akong narealize sa kantang ito. Hindi ko dapat tinetake for granted ang babae na nasa harap ko na. Dapat hindi ko na sinasayang ang pagkakataon para mahalin siya. Oo, hindi perpekto ang babaeng yun o hindi iyon ang “ideal type” mo, pero ang puso mo ang nagdidikta na mahal mo talaga siya. Maski na hindi siya perpekto.

Kung mahal mo talaga siya (hindi lang sa panlabas na kaanyuan), dapat hindi mo na siya papakawalan. Unless, kung mas priority niya ang ibang bagay. Dapat hindi ka maging hibang at magpapaikot sa kanya. Dahil hindi ganun ang love. Ang pagmamahal ay hindi kinokontrol o minamanipula, basta nalang itong mararamdaman sa tamang oras at panahon.

Kung pinakawalan mo siya, at may nahanap na siyang iba, hindi mo na dapat pinipilit ang sarili mo dahil wala kana sa kanya. Maaring hindi siya para sa iyo.

Ang message ng kantang ito ay gusto na ulit ng lalaki na makuha ang babae. Dapat hindi ganoon. Para ka nang nagiging obsess nang sobra.

Kung naramdaman mo noon na hindi ka pa karapat-dapat sa kanya, maaring sabihin mo sa kanya nang tapat. Oo mapapalayo kayo isa’t isa, pero doon masusukat kung gano katotoo ang pagmamahal niyo.

Maaring wala na siya sa iyo ngayon. Ngunit huwag kang mawalan ng pag-asa, suyuin mo siya ulit. Kung meron din nagsusuyo rin sa kanya ngayon, maaring magtagisan kayong dalawa.

Pero tandaan mo,

“Iniwan mo siya noon. Ang babae lang ang magdedesisyon kung sino sa iyong dalawa ang pipiliin niya na mamahalin ng tunay. ❤”
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.