Day 7 — Moonage Daydream

Freak out, far out, in out. ❤❤❤

For my own insight, this song is quite controversial. May mga harsh or bad words kasi pero the main message sa song ay more on sci-fi and futuristic events of love. Isinasalaysay niya yung buhay mag-asawa niya in a galactic and futuristic way. Rock song ito kaya mas naging lively ang kanta.

Ginagamit niya yung mga science fiction words para idescribe yung pagmamahal niya sa iniirog niya.

“I’m the space invader, I’ll be a rock 'n' rollin' bitch for you .”

Yung iiwan niya ang lahat para sa minamahal niya. (Isa siyang space invader but magiging b*tch para sa kanya.)

Yung gusto niyang malaman kung minamahal talaga siya ng babae. Dapat sa kanya lang ang atensyon niya in a futuristic words way. Parang hinaharana niya ang minamahal niya para mabuhay ulit ang init ng pagmamahalan nila.

Kahit na minsan binubungangaan siya ng asawa niya ay tanggap niya. Kahit nagmumukhang tanga na siya sa harap ng babae, okay lang yun basta sa ikakasaya ng minamahal niya.

Napakasaya niya dahil na sabi sa kanta ay nasa kanya lahat ng atensyon ng babae.

Pero hindi ko pa rin naiiwasan na magtaka sa mga controverial na mga salita sa kanta.

Maaring patungkol ito sa isang pagmamahal sa “third gender” which is gay tulad ng mga katagang,

  • “I’m a mama-papa coming for you” — which is means he can be a girl or a boy at some point in time
  • “Squawking Like A Pink Monkey Bird” — tinuturing sa science na genetically modified organism. Kung ihahambing ito sa isang tao, maaring kadikit nito ang isang “transgender woman” or “gay”.

Inaamin ko maaring sensual ang ibig sabihin ng kantang ito noong 1971 na sinasabi na “lay the real thing on me”.

Overall, kahit anong interpretation sa kantang ito, isa pa rin ang bottom line nito, “ito ay isang imahinasyon lang na kanta tungkol sa isang kakaibang pagmamahal”.

FREAK OUT THE MOONAGE DAYDREAM.

Panaginip lang lahat ng nangyayari sa kantang ito, base sa aking interpretasyon.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.