Day 8 — La Vie En Rose

Give your heart and soul to me. ❤

When I clicked the link of this song, even I didn’t understand the song, I feel its calmness and the truthfulness. This song is in french and it doesn’t matter. Katulad ng mga korean songs, nararamdaman ko na about love iyon at hindi ako nagkamali noong nakita ko ang translation.

Sobrang lamig ng kanta, bagay na bagay itong pinapatugtog kapag umuulan sa labas ng bahay tapos umiinom ka ng maiinit na kape.

RELAXATION STARTER PACK. ❤

Noong pinakinggan ko rin yung english version, mas lalo kong na-appreciate ang kanta, mas naramdaman ko ang gusto niyang iparating sa madla.

Sa halos dalawang minuto ng kanta, isinasalarawan nito ang sobrang gandang moment habang mayroong minamahal. Para kang nanaginip habang pinapakinggan ito.

Sobrang lamig ng kanta at binibigyan ka nito ng positive effect sa buhay mo. Lahat ng nasa paligid mo ay puro magaganda ang nangyayari. Nawawala ng pandalian ang problema at lungkot kapag naririnig mo ang “La Vie En Rose”.

Ang ibig sabihin ng “La Vie En Rose” ay “life through rosy (pink) glasses”. Dinadala ka nito sa isang hardin na may mga bulaklak at may lumilipad na mga paro-paro sa paligid. Parang nasa langit kana, sa sobrang perpekto at saya lahat.

Nagbibigyan ng kulay ang buhay sa mundong puno ng problema at away. Bagay itong patugtugin kapag nag-aaral ka, o kaya kapag gumagawa ka ng takdang-aralin. Pakiramdam ko matatapos ko ng mabilis ang gawain kapag pinapakinggan ko ito.

Ang kanta ay puno ng kasiyahan at pagmamahal. Parang lumilipad ka sa hangin at nagpapagaan ng loob.

Naiisip ko rito yung magkasintahan na magyakap at nagsumayaw ng mahinhin.

The magic spell of this song uplifts your life. ❤
Like what you read? Give John Victor E. Rodriguez a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.