Jolla Art

Trung tâm đào tạo Mỹ thuật Jolla Art là trung tâm dạy vẽ chuyên nghiệp từ cơ bản đến nâng cao cho Thiếu nhi, luyện thi Đại học, Người lớn học Chuyên đề