Vrouwelijke schoonheid doorheen de geschiedenis

Deze foto in het museum laat de verhouding zien tussen het schoonheidsideaal van vroeger en nu. Een hedendaagse vrouw tussen Romeinse sculpturen.

Tongeren — De tijdelijke tentoonstelling ‘Timeless Beauty’ in het Gallo Romeins museum te Tongeren vergelijkt het hedendaags schoonheidsideaal van vrouwen van nu met die van vroeger. De sensuele fotografie van Marc Lagrange wordt gecombineerd met de Romeinse visie van vrouwelijke schoonheid. Men reist door de tijd aan de hand van authentieke objecten, fascinerende Romeinse teksten en audiovisuele middelen. Deze culturele blootstelling loopt nog tot 30 juni 2017.

‘Timeless Beauty’ weergeeft hoe vrouwen zich tweeduizend jaar geleden opmaakten. De expo laat zien wat het toppunt van menselijke schoonheid was voor de Romeinen. Voor deze reis doorheen de tijd gebruikt het museum educatieve videofragmenten, audiobestanden en voorwerpen zoals standbeelden. De expo laat niet alleen zien wat de schoonheidsideaal van vroeger was, maar vergelijkt die met het schoonheidsideaal van vandaag. Om dit te realiseren wordt de sensuele fotografie van de, nu overleden, kunstfotograaf Marc Lagrange gebruikt. De foto’s van Lagrange en de educatieve middelen zijn zo ingedeeld dat ze perfect op elkaar afstemmen om op eigen tempo de expo te bewonderen. “Ik vind de tentoonstelling heel imposant, grote foto’s en heel interactief. Ik ben onder de indruk.” zegt Constanze Wouters. Naast de interessante en informatieve platformen zijn er ook audiofragmenten voor kinderen.

Subjectiviteit in schoonheid

Alles is subjectief, goed en kwaad, groot en klein, kleur en geur. Zelfs schoonheid wordt anders geïnterpreteerd door verschillende mensen in verschillende culturen. ‘Timeless Beauty’ vergelijkt het hedendaags westelijk schoonheidsideaal met die van het vroeger Romeinse rijk. Men kan zeggen dat wat iemand schoon vindt, afhangt van persoon tot persoon. Dit is niet correct. De cultuur waarin iemand leeft bepaald grotendeels de mentaliteit van een persoon, en zo ook wat die persoon schoon vindt. Vrouwen in het Westen gaan zich anders kleden en opmaken dan vrouwen in het Midden-Oosten en Afrika. Vrouwen die in de 20ste eeuw leven gaan zich anders opmaken dan vrouwen die in het verleden hebben geleefd.

Bekende personen en keizerinnen

Nobelen, keizerinnen en “First Ladies” waren trendzetters.

Vandaag de dag hebben de meeste mensen technologische platforms waar ze kunnen zien wat “in de mode” is. Vrouwen kunnen het schoonheidsideaal nabootsen die ze in de media zien. Vrouwen baseren zich tegenwoordig vooral op de opmaak van bekende personen om er zo goed mogelijk uit te zien. In het Romeinse rijk werd het uiterlijk van de vrouw gebaseerd op koninklijke personen zoals keizerinnen, die op de munten waren afgebeeld. Zo kon iedereen in het immense rijk onmiddellijk zien hoe de hoge klassen zich opmaakten. De munten waren vooral het voorbeeld voor de haar stijl in het Romeinse rijk.

Keizerinnen afgebeeld op Romeinse munten. Links de oudste tot rechts de jongste.

Realiteit versus ‘fictie’ van Lagrange

Er zijn verschillen in het schoonheidsideaal van vroeger en nu. In het Romeinse rijk werd er gestreefd naar brede heupen, een vol buikje, kleine stevige borsten en een witte huid. Het omgekeerde is waar voor het schoonheidsideaal van tegenwoordig. Zo ziet men dat schoonheid evolueert met de tijd. 
 De expo laat deze verschillen zien aan de hand van foto’s van Marc Lagrange. De grote afbeeldingen illustreren het toppunt van schoonheid in de hedendaagse maatschappij. Lagrange laat vrouwen naakt poseren en maakt er kunstwerken van. Om de illusie van het perfect lijf te doorbreken worden de werken van Lagrange gecombineerd met getuigenissen van vrouwen. De vrouwen praten onder meer over ouderdom, onzekerheid en zwaarlijvigheid. 
 Met deze getuigenissen worden de bezoekers van de expo terug naar de realiteit gebracht. Een realiteit waar niets perfect is, waar iedereen anders is. Deze boodschap is een perfect einde voor een intrigerende reis door schoonheid.

Een afbeelding/kunstwerk van de overleden kunstfotograaf Marc Lagrange

Jonas D.

Like what you read? Give Jonas Daouani a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.