Kort om design, dekoration och effekt.

Dekoration kan vara en del av designen men är inte design i sig själv.

När du julpyntar så dekorerar du ditt hem för att det skall ge en juligare känsla. Ingen skulle säga att juldekorationen är design, juldekoration är dekoration. Att använda juldekoration för att få en önskad julkänsla är design. Julkänsla är önskad effekt.

Dekorerade min artikel med julpynt för att den skulle bli roligare och för att delningar skall få en liten tumnagel.

Drop-shadow är inte design, gradienter är inte design, filter på instagram-bilden är inte design. På sin höjd “designelement” men egentligen är det dekoration. Design är att medvetet använda designelement så resultatet ger önskade effekter.

Minimalism är inte avsaknad av design. Är det avsaknaden av dekoration som ger önskad effekt är det bättre att låta bli att dekorera. Bättre design.

  • Avsaknad av design är avsaknad av ett medvetet tillväga-gångssätt för att nå önskade effekter.
  • Dålig design är när tillväga-gångsättet inte låter resultatet ge önskade effekter. Julstämningen blir inte bättre genom att dekorera med påskägg.
  • Att inte veta vilka effekter man vill uppnå med resultatet av sin insats är bara jävligt dumt.
Like what you read? Give Jonas Modin a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.