Jordi Sancho

Professor de Política Social de la Universitat de Barcelona. Departament de Treball Social i Serveis Socials.

Jordi Sancho