Digitálna revolúcia dostala Slovensko medzi veľké mená svetovej módy

@le21eme | Adam Katz Sinding

Digitálna komunikácia zažíva zlaté časy. Mení trhy a značky pod tlakom jej rozmachu dnes už nemajú na výber: buď sa prispôsobia, alebo stagnujú. Nie vždy to ide ľahko a bezbolestne. Svetu, v ktorom všetko vybavíte prstom na displeji vášho smartfónu, dlho odolávalo odvetvie klasických módnych značiek zo segmentu luxury fashion.

Ešte pred troma rokmi bolo pre väčšinu luxusných módnych značiek nemysliteľné, aby predávali svoje kolekcie cez internet. Najmä mená s bohatou históriou to považovali za čosi degradujúce, čo ich oberá o prémiovosť a výnimočnosť. A ak to tak mali najväčšie módne domy z Milána, Paríža či Londýna, radšej to tak chceli mať aj tie ostatné.

Revolúcia má meno eCommerce
Zmenu priniesol rozmach týchto značiek na ázijských trhoch — v krajinách, v ktorých sa tradične darí technológiám. Luxusnú módu začali vyhľadávať mladší urban zákazníci. Digitálne inovácie — online stratégie, revolučné a čoraz bezprostrednejšie možnosti komunikácie so zákazníkom, či eCommerce dostupná aj z mobilných zariadení — zrazu pre veľké značky prestali predstavovať ohrozenie dôstojnosti, ale novú výzvu.

Následkom globalizovanej eCommerce sa trhy segmentovali. Dokážu dynamicky meniť ponuku a cenovú politiku podľa aktuálneho vývoja. Značky komunikujú so zákazníkmi priamo a v ich vlastnej reči, keďže najmä na ázijských trhoch môže byť angličtina ešte stále prekážkou.

S týmto vývojom nastúpili aj nové marketingové trendy. Značky čoraz viac komunikujú prostredníctvom obsahovej tvorby a vďaka sociálnym sieťam čoraz viac aj v reálnom čase. Väčší dôraz kladú na detailnú digitálnu prezentáciu produktov, ktorá musí byť vizuálne responzívna najmä pre mobilné zariadenia.

Slovensko a dokonalé služby zákazníkom?
Revolučnými zmenami prechádza aj čoraz efektívnejší zákaznícky servis. Súčasťou skúsenosti pri priamom nakupovaní sa stávajú pojmy ako personal shopper, vyhľadanie obchodu, telefonický a e-mailový asistent či rezervácia termínu. Ešte viac inovácií však pochopiteľne prináša nakupovanie online. Stierajú sa prekážky vyplývajúce s nemožnosti vyskúšať si daný model vopred, zmenšuje sa počet klikov potrebných od výberu po zaplatenie a to všetko je čoraz jednoduchšie aj cez mobilné zariadenia. Nehovoriac o bleskovom doručení.

@le21eme | Adam Katz Sinding

V zahraničí patria medzi najinovatívnejšie značky Gucci, Louis Vuitton a Tiffany. Pozadu nie je však ani jediný slovenský zástupca vo svete luxusnej módy, značka Nehera. Tej sa (nielen) o digitálny marketing stará naša agentúra JANDL. Aj vďaka tomu, že priamo z Bratislavy dokážeme do eCommerce Nehery pohotovo implementovať najnovšie svetové digitálne trendy, môže značka predávať svoju módu bez problémov už do 67 krajín sveta a rastie tempom, ktoré prevyšuje všetky očakávania.

Naša agentúra medzi svetovými hráčmi
Dostupnosť cez eCommerce a efektívna digitálna komunikácia nemajú za výsledok iba zvýšenie predaja na svetových trhoch. Nehera, ktorá pokračuje v tradícii klasickej československej značky z 30. rokov 20. storočia a používa prírodné materiály, jednoduché nadčasové tvary a drsné a nepravidelné okraje, je od septembra 2015 súčasťou oficiálneho kalendára Paris Fashion Week.

Prehľad v najnovších technologických a digitálnych inováciách a ich rýchla implementácia do praxe je dokonalý spôsob, ako sa úrovňou služieb dotiahnuť na veľké svetové značky. Aj bez gigantických rozpočtov, ktoré sú v zahraničí stále považované za nevyhnutnosť. Aj takto naša agentúra ukazuje, ako sa to dá robiť, keď sa nemusíte vyhovárať na „malé Slovensko“.

Text vyšiel ako prispevok na blogu agentúry JANDL

Like what you read? Give Jord Nikov a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.