Als alles kan, kan ook niets

Wat zou je doen als alles mogelijk is?

Misschien denk je nu wel aan een verre reis, een ‘instagrammable’ huis of die ene prins. Maar hoe meer droomscenario’s je kunt opnoemen, hoe minder dichtbij je bij je doel komt. Want als alles kan, hoe moet je dan kiezen?

Als je echt een idee wilt realiseren, heb je grenzen nodig. Een grens geeft je namelijk de ruimte om te bewegen. Denk aan een onmogelijke deadline, een vast budget of verplicht samenwerken met die ene collega.

Beperk jezelf op wat voor manier dan ook. Ben je als chefkok op zoek naar een nieuw gerecht? Kook alleen met tomaten, of enkel op open vuur. Of gebruik een keer je linkerarm niet.

Reken maar dat het iets nieuws oplevert.

Meer lezen? Eén keer per maand stuur ik een nieuwsbrief met inspirerende dingen die ik tegenkom. Omdat het zonde is ze alleen voor mezelf te houden. Hier zie je een voorbeeld. Ja, ik wil? Schrijf je dan hier in.

Ik help mensen met het realiseren van ideeën. En ik schrijf er graag over. www.jorisroovers.nl Utrecht, Nederland.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store