Je ziet meer als je blijft kijken

Japans bedieningspaneel om de wc door te spoelen.

Het klinkt logisch, toch vergeten we het vaak. Behalve als we op vakantie zijn, dan kijken we ineens uitgebreid naar alles wat we tegenkomen: straatnaamborden, metrobankjes en supermarktschappen. Ik betrapte er mezelf onlangs ook weer op in Japan, maar daar is naar de wc gaan zelfs al één groot avontuur.

Toch hoef je helemaal niet naar Japan af te reizen om ideeën op te doen (al zou ik het iedereen aanraden). Nee, inspiratie vind je op iedere hoek van de straat. Misschien zelfs wel dichterbij dan je denkt. Zo schreef Xavier de Maistre in 1790 een boek over een rondreis door zijn kamer nadat hij na een ruzie zes weken huisarrest had gekregen.

Hij reisde van zijn bank, via de spiegel, naar de slaapkamer.
Het boek werd een bestseller.

Meer lezen? Eén keer per maand stuur ik een nieuwsbrief met inspirerende dingen die ik tegenkom. Omdat het zonde is ze alleen voor mezelf te houden. Hier zie je een voorbeeld. Ja, ik wil? Schrijf je dan hier in.

Ik help mensen met het realiseren van ideeën. En ik schrijf er graag over. www.jorisroovers.nl Utrecht, Nederland.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store