Sharing is werkelijk caring

Je hebt een briljant idee, en nu? Je kunt het niet zomaar aan iedereen vertellen, want voor je het weet gaat iemand er mee aan de haal, wordt er een beursgenoteerd bedrijf opgericht en rijdt die persoon straks langs in een of andere dikke inmiddels elektrische auto terwijl jij nog steeds op dezelfde fiets zit. Nee, dat zal jou niet overkomen. Je houdt je idee nog een tijdje voor jezelf. Dat tijdje wordt langzaam een tijd, totdat je op een willekeurig moment op een verjaardag staat en jezelf hoort zeggen: “Ja, dat heb ik ook een keer bedacht.”

Veel mensen die ik tegenkom zijn bang om hun idee te delen. Maak je toch niet zo druk. Een idee op zichzelf is niets meer dan een hersenspinsel. Hoeveel verschillende koffietentjes zijn er bij jou in de buurt? Vijf, tien, twintig? Die zijn allemaal ooit begonnen met eenzelfde soort idee: een koffiebar. Of kijk naar een willekeurig lijstje van succesvolle bedrijven. Dat zijn vaak niet de bedrijven die als eerste iets bedacht hebben. Een idee kan op 1001 manieren worden uitgevoerd, het is de kunst om te ontdekken hoe jij het wil.

Dat leer je alleen door je idee te delen. Zo geef je het de kans om te groeien. Beter te worden. En weet je of mensen om je heen het net zo briljant vinden als jij. Of niet. Komt er nauwelijks een reactie dan is het misschien nog niet goed genoeg, of vertel je het misschien verkeerd. En blijkt een briljant idee bij nader inzien toch niet zo briljant, ook prima. Hoe eerder je dat weet, hoe sneller je aan de volgende hersenspinsel kan beginnen. Dus als je echt om je idee geeft, deel het dan. Zie je twinkelende ogen? Dan weet je dat het goed zit.

Wil je jouw idee ook naar een hoger niveau brengen? Of zoek je iemand met een kritische blik van buitenaf waarmee je professioneel kunt sparren. Bekijk dan eens mijn pingpongsessies. Jij kaatst, ik kaats terug. Ping, pong.

Ik help mensen met het realiseren van ideeën. En ik schrijf er graag over. www.jorisroovers.nl Utrecht, Nederland.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store