“Wie vindt het leuk om iemand te helpen?” Alle handen van de groep gaan zonder twijfel omhoog. “Ok mooi, en wie vraagt er zelf wel eens om hulp?” Van de vijftien handen gaat er nu nog maar één omhoog. “Kijk, als er niemand om hulp vraagt, kunnen we ook niemand helpen. Dus dat gaan we vandaag doen.”

Ook ik stak mijn hand niet op. Ik wil veel zelf doen, zelf regelen. Waarom? Ik heb geen idee. Lijkt altijd makkelijker, of sneller. Tijdens deze avond vroeg ik wel iets aan voor mij verder volledig onbekende mensen: Wie heeft er mogelijkheden om mijn masterclass de wereld in kon slingeren? De week erop gaf ik twee masterclasses.

Meer lezen? Eén keer per maand stuur ik een nieuwsbrief met inspirerende dingen die ik tegenkom. Omdat het zonde is ze alleen voor mezelf te houden. Hier zie je een voorbeeld. Ja, ik wil? Schrijf je dan hier in.

Ik help mensen met het realiseren van ideeën. En ik schrijf er graag over. www.jorisroovers.nl Utrecht, Nederland.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store