Det er skummelt å spå. Hva trender akkurat nå? Jeg har valgt å gjette, med nødrim, ja som dette. Håper på 12 rette.

Image for post
Image for post

Stemmestyring

har sikkert potensiale. Men, spør om været og styr lampen med tale? Tja. Til nå er bruksområdene banale. Tror det kan funke i bil, men under tvil.

Multi, omni, somnikanal

Snork snork. Å ha samme stemme i ulike kanaler — et ork. Men, noen vil fortsatt bli rike på å predike hvor viktig det er, helt til slidene falmer og vi nynner julesalmer. De som får det til, gjør det i stedet for å holde festtaler — i alle kanaler.

Digitalisering og digital transformasjon

Din sinke. Du trenger hjelp for å unngå stagnasjon. Medisinen som foreskrives for bedrift og nasjon er fortsatt litt powerpoint og en god dose teaterinnovasjon. Et urealistisk håp for dette år, er nedtur for tåkefyrster, buzzord-dårer og folk som selger crappy systemer, slik at vi kan løse reelle problemer. …


Image for post
Image for post

Dere vet at kundene deres sliter, men vil helst ikke endre noe? Det nytter ikke!

Med mindre du har monopol i et marked er de fleste enige om at det er smart å behandle kundene bra. Slik blir det større sannsynlighet for at de anbefaler deg til andre (som igjen blir kundene dine) og mer sannsynlig at de kommer tilbake. Høres enkelt ut? Da er det vel bare å kjøre på og gjøre ting bedre for kundene?

Det skulle man tro, men min erfaring er at man møter en viss motstand i de fleste organisasjoner. …


Med mindre du har monopol i et marked, er de fleste enige om at det er smart å behandle kundene bra. Større sannsynlighet for at de anbefaler deg til andre (som igjen blir kundene dine) og mer sannsynlig at de kommer igjen. Høres enkelt ut? Da er det vel bare å kjøre på og gjøre ting bedre for kundene?

Det skulle man tro, men min erfaring er at man møter en viss motstand i de fleste organisasjoner. …

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store