Det er skummelt å spå. Hva trender akkurat nå? Jeg har valgt å gjette, med nødrim, ja som dette. Håper på 12 rette.

Stemmestyring

Multi, omni, somnikanal

Digitalisering og digital transformasjon


Dere vet at kundene deres sliter, men vil helst ikke endre noe? Det nytter ikke!
Våre uhøytidelige undersøkelser viser at mange må overbevise sjefen sin for å få gå på Webdagene 17.-19.oktober. For å hjelpe deg med dette får du en ferdig formulert e-post/slack/fax/teams-melding her. Det nærmer seg 800 personer i Oslo Spektrum nå så det begynner å haste.

Kjære sjef!

Lære å bruke AI på en smart måte


Det største auditoriet på NTNU Dragvoll, 700 middels interesserte studenter kikker ned på meg. Svetten renner. Jeg hadde dårlig tid og syklet litt for fort opp bakkene fra sentrum. Hjertet slår fort og hardt. Kobler opp datamaskinen, men ikke noe bilde på skjermen. Fikler med kabler. Funker ikke. Hjertet hopper over et par slag. Må restarte maskinen (og hjertet). Kikker opp. Studentene er ikke lengre studenter. De er monster som nå er i ferd med å spise opp den siste resten av selvtillit. Får opp PowerPointen til slutt og stotrer frem “Ehhh…, æg hette Jostein og ska undervisa dåkke i Ex.Phil Modul 2.”


La oss kjøre Lean Startup kombinert med Design Thinking, Service Design, Growth Hacking og litt MaSkinLæring! Et felles språk er viktig for at vi skal lære av hverandre. Her har vi forsøkt oss på enkle forklaringer på vanskelige ord slik at vi lettere skal forstå hinanden og lære mest mulig på Webdagene 2018.

Plotteren hos Netlife Design


På skolen skrev læreren på tavla. Nå skriver vi alle på canvaser, eller lerret på norsk. Her tar vi for oss Business Model Canvas, Value Proposition Canvas og Lean Canvas.

Business Model Canvas


Fra tre til 80

Jostein Magnussen

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store