SMART

Figure out what you want. Work on things that move you towards that.

Sounds simple, but we all get caught up in vanity metrics and external expectations.

So we do things that make us less productive and happy because it gives us short-term validation.

A terrible trade-off.

HARD

Do the most important things. Even (especially) if they’re difficult.

We all do “fake work” to distract us from e.g. that one difficult conversion we need to have.

Doing hard things takes energy. Don’t waste it.

LONG

Productivity is cyclical. We’re not robots.

Sprint, rest, evaluate. Repeat.

Working longer is seldom the best cure. But there will periods where you’ll have to. Make sure you have enough gas in the tank to ride them out.


Förra julen hjälpte vi en kund inom hälsa och fitness marknadsföra sina tjänster med hjälp av Facebook- och Instagram-annonsering.

Kampanjen resulterade i en försäljningstillväxt på 60% jämfört med föregående år och genererade en mätbar avkastning (ROAS, Return on Ad Spend) på 3,5x.

Här är tre viktiga lärdomar som hjälpte oss uppnå dessa resultat.

Trevlig läsning!

Rho+1 är en resultatdriven reklambyrå. Vi hjälper bra företag fördubbla antalet leads eller försäljning från annonsering.

1. Pareto-principen gäller också för annonsering

Kvaliteten och kvantiteten på annonstexter samt bilder/video avgör till stor del hur framgångsrik en annonskampanj är.

Det är svårt att veta i förväg vilka texter och bilder/video som kommer…


Viime jouluna autoimme terveys- ja hyvinvointialalla vaikuttavaa asiakastamme mainostamaan heidän palveluitaan Facebook- ja Instagram-markkinoinnin avulla.

Kampanja tuotti 60% kasvun kauden myyntituloksiin vuositasolla verrattaessa sekä 3.5-kertaisen ROAS:in (Return on Ad Spend).

Jaamme tässä artikkelissa kolme tärkeintä mainonnan periaatetta, joiden avulla pääsimme näihin tuloksiin.

Mukavia lukuhetkiä!

Rho+1 on tulospohjainen markkinointitoimisto. Autamme erinomaisia yrityksiä kaksinkertaistamaan mainonnan tulokset liideistä myyntiin.

1. Mainonnan Pareto-periaate

Copyn (tekstin) ja creativen (kuvien ja videoiden) laatu ja määrä määrittelevät 90% mainoskampanjan menestyksestä.

On vaikeaa tietää etukäteen millainen copy ja creative toimivat parhaiten, joten pyrimme aina luomaan mahdollisimman monta variaatiota, budjetin ja aikataulun rajoissa.

Yhdessä asiakkaan kanssa tuotimme yli 20 kuva- ja videocreativea…


Last Christmas we helped a client in the health and wellness space market their services using Facebook and Instagram advertising.

The campaign resulted in a 60% year-over-year increase in sales during peak season and generated a measurable 3.5x ROAS (Return on Ad Spend).

Here are three important advertising principles that we relied on to generate these results.

Happy reading!

Rho+1 Is A Performance Marketing Agency. We Help Good Companies Double Ad-Driven Leads And Sales.

1. The Pareto Principle of Advertising

The quality and quantity of the ad copy (text) and creative (images and videos) will determine 90% of the success of an ad campaign.

It’s hard…


Tässä artikkelissa löydät vastauksen mainonnan A/B testauksen kysymyksiin miksi, mitä, milloin ja miten. Paljastamme myös meidän huolellisesti harkitun kaavamme, jota käytämme.

Lukuiloa!

P.S. Tämä artikkeli keskittyy Facebook/Instagram mainonnan testaamiseen, mutta sama menetelmä soveltuu myös muille alustoille.

Rho+1 on tulospohjainen markkinointitoimisto. Autamme erinomaisia yrityksiä kaksinkertaistamaan mainonnan tulokset liideistä myyntiin.

Miksi testata?

Suurin osa mainoksista epäonnistuu. Joten jos odotuksesi ei ole epätodennäköinen, loputon voittoputki, tarvitset järjestelmän jolla erittelet häviäjät voittajista.

Tässä A/B testaus astuu kuvioon. Yksinkertaisesti ottaen kyseessä on kahden tai useamman mainosmuunnelman testaaminen toisiaan vastaan, tulosten analysointi ja siitä oppiminen — käyttäen vähemmän sitä mikä ei toimi, ja enemmän sitä mikä toimii.

On…


Olemme käyttäneet paljon aikaa tehokkaan mainonnan ja siihen vaikuttavien tekijöiden tutkimiseen, ja kehittäneet niihin perustuen toimintamenetelmän.

Toistettava menetelmä mahdollistaa meidän pystyvän vakiintuneesti auttamaan asiakkaitamme lisäämään myyntiä tai liidejä, alasta tai maasta riippumatta.

Alla on yhteenveto käyttämästämme menetelmästä.

Lukuiloa!

Rho+1 on tulospohjainen markkinointitoimisto. Autamme erinomaisia yrityksiä kaksinkertaistamaan mainonnan tulokset liideistä myyntiin.

Analyysi

Kaikki projektimme alkavat laskentataulukossa. Aloitamme lopullisesta tavoitteesta, ja työskentelemme taaksepäin selvittääksemme sopivat tulosindikaattorit.

Käyttäen omaa kokemustamme, aiempaa dataa ja taustatutkimusta saavutamme selkeyden ja ymmärryksen siitä mitkä tulokset ovat mahdollisia ja todennäköisiä. Tämän jälkeen laskemme projektin kannattavuuden break-even analyysillä, jotta voimme arvioida onko projektia järki aloittaa.


Onko käsissäsi koskaan ollut mainoskampanja joka ei toimi, etkä osaa edes sanoa minkä takia? Et ole yksin!

Tässä tapaustutkimuksessa paljastamme käyttämämme kehitysmallin, joka auttaa tuomaan selkeyttä kun hommat ei toimi. Näytämme myös kuinka käytimme tätä lähestymistapaa alentamaan yhden asiakkaamme liidikohtaisen hinnan (Cost Per Lead, CPL) yli 80%:lla.

Lukuiloa!

Rho+1 on tulospohjainen markkinointitoimisto. Autamme erinomaisia yrityksiä kaksinkertaistamaan mainonnan tulokset liideistä myyntiin.

Kaksi yleisintä ongelmaa mainonnassa

Mainonnan kaksi yleisintä ongelmaa ovat spektrin päinvastaisissa päissä: tietämättömyys ja tiedon määrän aiheuttama ylikuormitus.

Tietämättömyys

Ei ole mitenkään epätavallista, että mainostajat eivät omaa täydellistä tietämystä kaikista mahdollisista tekijöistä, jotka tarvittaisiin mainoskampanjan onnistumisen takaamiseksi. …


Advertising is one of many levers you can use to grow your business. But it might not be the right one for you right now.

Here are 20 questions you can ask yourself to figure out if your e-commerce store is ready for advertising.

Happy reading!

Rho+1 Is A Performance Marketing Agency. We Help Good Companies Double Ad-Driven Leads And Sales.

Product

1. Does your business have a moat, i.e. some form of competitive advantage that makes your product defensible?

2. Is your NPS score above the industry average or other relevant benchmarks?

3. Would over 40% of customers be ‘very…


Marketing is complex. There are so many tools, frameworks, strategies, and tactics.

Marketing is also simple. Most of it comes down to getting a few things right.

How do you do that? Start by asking yourself these 8 questions.

Happy reading!

Rho+1 Is A Performance Marketing Agency. We Help Good Companies Double Ad-Driven Leads And Sales.

1. Are we using social proof?

People buy what other people have already bought. If you want your customers to be at ease and feel comfortable buying from you, you better be using social proof.


Kun puhutaan Facebook-mainonnasta, ero huonon, keskinkertaisen ja erinomaisen välillä on suuri.

Miten tiedät, mikä on sinun yrityksesi tilanne? Aloita näillä kysymyksillä.

Rho+1 on tulospohjainen markkinointitoimisto. Autamme erinomaisia yrityksiä kaksinkertaistamaan mainosten tulokset liideistä myyntiin.

1. Onko sivustollanne/sovelluksessanne Facebook-pikseli? Jos on, seurataanko kaikkia tärkeitä konvertointeja tavallisilla tapahtumilla vai mukautetuilla konversioilla?

Facebook-pikselin ja -tapahtumien puuttuminen tekee tehokkaasta mainonnasta mahdotonta.

Miksi?

Pikselin avulla voitte
1) segmentoida ja kohdistaa mainoksenne uudelleen sivustollanne vierailleille,
2) käyttää konvertointikampanjoita optimoidaksenne tulokset niin, että ne vastaavat tavoitteitanne, ja
3) ymmärrätte mainostamisenne tuottoasteen ja sen, miten se todellisuudessa jakautuu.

2. Kuinka usein mainostenne teksti tai niiden ulkoasu päivitetään?

Luovat mainokset ovat tärkein muuttuja mainontamenestyksen saavuttamisessa. Siksi niiden tehokkuuden jatkuva testaaminen on tärkeää.

Jos mainoksia ei päivitetä tarpeeksi usein, ne saattavat menettää vetävyytensä ettekä saa…

Josua Fagerholm

✝ 🇫🇮 CEO @ rhoplusone.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store