Univerzitet Cattolica del Sacro Cuore — Italijanski Hogwarts

Kada se razmišlja o kvalitetnom obrazovanju mnogli su skloni da im prva asocijacija bude studiranje na državnom univerzitetu. Ne krivim vas, mnogi su imali negativna iskustva sa neakreditovanim institucijama, lošim nastavnim sistemima i diplomama koje na kraju nisu imale vrednost. Dobre vesti su da su privatni univerziteti počeli znatno više da ulažu u kvalitet nastave i zapošljivost studenata nakon studija, kao i njihovo osposobljavanje za tržište rada. U mnogim slučajevima privatni univerziteti su se bolje rangirali od državnih univerziteta i otvarali su programe u skladu sa potrebama globalnog tržišta i svetskim trendovima, ulagali su više u karijerne centre i prakse, kao i primenu stečenog znanja u toku, a i nakon studija. Predstavićemo vam u ovom tekstu jedan upravo ovakav privatni univerzitet — Universita Cattolica del Sacro Cuore iz Milana ili popularnije nazvan Hogworts Italije!

Istorijat

Univerzitet Cattolica del Sacro Cuore je osnovan 1921. godine u Milanu. Već 1919.godina grupa učenih prosvetitelja na čelu sa Agostino Gemelli-jem, je uvidela potrebu za osnivanjem institucije koja bi u kulturološkom i obrazovnom smisla doprinela populacija koja je živela na tim prostorima. U to vreme, crkva kao bitan i uticajan faktor u društvu i samoj državi, dala je svoju podršku ovom projektu prepoznajući potrebu za osnivanjem ovakve insitucije (odatle potiče naziv “Katolički univerzitet” koji nose mnogi univerziteti širom Zapadne i Centralne Evrope ali nemaju nikakve realne veze sa katoličanstvom i religijom ako to posmatramo kroz današnju prizmu) i 1921. univerzitet počinje sa radom upisom 68 studenata na studije Socijalnih nauka i Filozofije.

Duga tradicija, kao i uvek, igra bitnu ulogu u pozicioniranju i održavanju standarda kvaliteta nastave, te se ovaj segment nikada u slučaju Cattolica univerziteta nije dovodio u pitanje.

Italijanska vlada je 1924.godine akreditovala ovaj univerzitet i njegove diplome su postale zvanično priznate. Fakulteti u okviru Cattolice su se otvarali jedan za drugim, a neki od prvih bili su Fakultet Prava, Umetnosti, Ekonomije i Političkih nauka. Nakon II svetskog rata univerzitet doživljava svoje procvat, kampusi se otvaraju još u Piaćenci, Rimu (Fakultet medicine i hirurgije i Stomatološki fakultet koji je bio i najveći san osnivača, po struci lekara koji je studije završio na Univerzitetu u Paviji) i Bresciji. Otvaraju se još fakulteti Matematike, Fizike i Prirodnih nauka, te se ovaj univerzitet zaokružuje u kompletnu celinu i dobija renome intitucije od izuzetnog značaja u Italiji.

Od 1990. otvorena su još tri nova fakulteta u kampusu u Milanu i to Fakultet za Banskarstvo, Finasije i Osiguranje, Fakultet lingvističkih nauka i Fakultet psihologije. Ekonomski fakultet u Piaćenci je postao samostalan u odnosu na milanski kampus, a u Milanu se otvorio još i Fakultet Sociologije i ovo predstavlja konačnu cifru od četrnaest fakulteta koji čine univerzitet Cattolica del Sacro Cuore.

Kampusi

Università Cattolica je tokom svoje duge istorije obrazovala mnoge velike ljude Italije, ali i čitave Evrope. Hiljade diplomaca ovog univerziteta su poznati akademici, političari, pravnici, profesori, intelektualci, preduzetnici, novinari, pisci i izdavači, a čak i poglavari rimokatoličke crkve. Svi oni su u svakom smislu doprineli građenju reputacije ovog univerziteta u Italiji, ali i u čitavom svetu.

Cattolica je jedini univerzitet sa kampusima širom čitave Italije a važi za jedan od najvećih privatnih univerziteta čitave Evrope!

Izvrsnost što se tiče akademskog rada, posvećenost istraživanju i visoki standardi su neki od atributa ovog univerziteta, koji je uvek bio otvoren za inovacije i išao u korak sa promenama razumevajući kompleknost današnjice u kojoj živimo. Misija ljudi uključena u razvoj ovog univerziteta je obrazovanje usmereno ka razvitku čoveka kao celine na raznim poljima delovanja.

Cattolica u brojkama

 • 5 Kampusa u Italiji
 • 12 Fakulteta
 • 47 Bachelor programa
 • 31 Master program
 • Over 100 Specializing Masters
 • 24 Departmana
 • 49 Instituta
 • 79 Istraživačkih centara
 • 5 Univerzitetskih centara
 • Oko 40.000 upisanih studenata
 • 1650 Profesora

Studijski programi

Univerzitet Cattolica je davno uvideo potrebu za otvaranjem programa na engleskom jeziku i dolaskim internacionalnih studenata. Stoga je ponuda programa na engleskom jeziku ovog univerziteta veoma bogata. Ako ipak vladate italijanskim jezikom postoji veliki broj mogućnosti izbora za vas. Nivoi programa koji se nude su Bachelor, Master, Specijalistički programi, Double Degree programi kao i Kratki programi (zimski i letnji). Na italijanskom jeziku postoji i letnja škola.

Bachelor programi na engleskom jeziku su:

 1. BSc in Economics and Management
 2. BSc in International Relations and Global Affairs
 3. BSc in Sustainable Agricuture for Food quality and Environment
 4. MD in Medicine and Surgery ( Medicinski fakultet ima otvorena i apliciranja za prelazak sa neke druge institucije na drugu ili treću godinu medicinskih studija na Cattolici)

Dvogodišnji Master programi na engleskom jeziku su:

 1. Agriculture and Food Economics
 2. Banking and Finance
 3. Economics
 4. Global Business Management
 5. Healthcare Management
 6. Management
 7. Methods and Topics in Arts Management

Jednogodišnji Specijalistički programi (poput Master programa s tim što posle ovakvih programa ne možete nastaviti PhD studije):

 1. Arts Management
 2. Corporate Communication
 3. Cultural Diplomacy
 4. Cultural Heritage
 5. Data Science for Management
 6. Economics and Finance
 7. International Business
 8. International Business — Executive (program na daljinu)
 9. International Cooperation and Development
 10. International Marketing Management
 11. International Relations
 12. International Screenwriting and Production
 13. Luxury Goods and Management
 14. Middle Eastern Studies
 15. Strategic Management for Global Business
 16. Viticulture and Enology

Takođe, Cattolica nudi i specijalne kratke letnje i zimske programe, programe razmene studenata, program samostalnog istraživanja, kao i mogućnost da jedan semestar provedete na nekom drugom univerzitetu van Italije. Posebno interesantan program je studentskog stažiranja — Design My Career — gde se studentima nudi mogućnost sticanja profesionalnog iskustva u toku trajanja samih studija.

Procedura apliciranja i potrebna dokumentacija

Da biste aplicirali na neki od programa ponuđenih na Cattolica univerzitetu morate priložiti sledeću dokumentaciju: CV, Motivaciono pismo, Pismo preporuke (najbolje 2, najviše 3 pisma preporuke), sertifikat jezika (TOEFL ili IELTS), popunjenu online aplikaciju, kopiju prve strane pasoša, SAT, GMAT ili GRE ispit za programe za koje se traži (retko za koji), diplomu srednje škole/fakulteta ili uverenje o diplomiranju, svedočanstva sve četiri godine srednje škole. Dokumenta koja se izdaju na maternjem jeziku potrebno je prevesti kod sudskog tumača i overiti kod notara.

Za programe medicine potrebno je polagati prijemni ispit sastavljen od 100 pitanja od kojeg svakog nosi po jedan poen, a polaganje ispita se održava u februaru tekuće godine, polaže se u Rimu u kampusu i naplaćuje se 160 evra.

CENE studija

Puna cena osnovnih studija je 8040 evra po godini. Univerzitet Cattolica pruža mogućnost umanjenja školarine studentima koji apliciraju za školarinu. Ako student dobije maksimalno umanjenje školarine, godina će ga koštati 5000 evra. Dvogodišnje master studije su 8540 evra, a uz umanjenje mogu biti 5750 evra, dok su jednogodišnje Master studije od 7500–15 000 evra.

Apliciranje na univerzitet se plaća 75 evra.

Obzirom da ste pročitali neke osnovne informacije o samom univerzitetu želim još da vam kažem utisak sa samog univerziteta. Pre samog upisa studija imate Orientation week na kojoj ste obavezni da se pojavite, ali je i jedno od najkorisnijih iskustava jer ćete zaista biti zahvalni što ste prisustvovali ovoj sesiji. Fakultetski kadar će vam pomoći oko dobijanja svih potrebnih informacija, vađenja permesso di sogiorno (boravišne dozvole), snalaženja na samom univerzitetu a i generalno upoznaće vas sa nepisanim pravilima života u Italiji. Kampusi su zaista prelepi, uslovi za učenje izuzetni. Profesori su tu da budu vaši mentori, a ne samo autoriteti. Koristite sve mogućnosti koje vam se otvaraju. Obavezno probajte italijanski aperitivo (vino i zakuska po izuzetno povoljnoj ceni), koristite usluge karijernog centra univerzitet i potrudite se da dobijete praksu već u toku studija, veoma će vam značiti.