• ວິທີການເລືອກຊື້ຈໍຄອມພິວເຕີ.

Monitor

  • ໝາຍເຖິງຈໍພາບທີ່ສະແດງຜົນສຳລັບຄອມພິວເຕີ ຫຼື ອຸປະກອນອີເລັກໂທນິກແບບອື່ນໆທີ່ມີຈໍສະແດງພາບ ເຊັ່ນ:ອຸປະກອນວັດທາງໄຟຟ້າ ຫຼື ອີເລັກໂທນິກມັກໃຊ້ຫຼອດ CRT ເປັນຕົວສະແດງຜົນ.
  • Monitor ຫຼື ຈໍພາບມີຢູ່ 4 ຊະນິດຄື
  1. ຈໍສະແດງຜົນແບບ CRT (Cathode Ray Tube Monitor)
  2. ຈໍສະແດງຜົນແບບ LCD (Liquid Crystal Display)
  3. ຈໍສະແດງຜົນແບບ LED (Light-emitting-diod)
  4. ຈໍສະແດງຜົນແບບ IPS (in-plane switching)
  • ຈໍສະແດງຜົນແບບ CRT (Cathode Ray Tube Monitor)ເປັນຈໍສະແດງຜົນທີ່ຮັບສັນຍານແບບອະນາລັອກ(Analog)ໂດຍມີການພັດທະນາຈໍສະແດງຜົນ CRT ມາຈາກຈໍໂທລະພາບໃນສະໄ ໝນັ້ນໂດຍຜູ້ທີ່ລິເລີ່ມໃນການສ້າງຈໍສະແດງຜົນແບບນີ້ຄື ບໍລິສັດໄອບີເອັມ (IBM) ເຊິ່ງໃນຍຸກຕົ້ນໆຈໍສະແດງຜົນຍັງບໍ່ສາມາດສະແດງກຣາບຟິກຕ່າງໆໄດ້ຄືກັນໃນປັດຈຸບັນ ໂດຍຫລັກການເຮັດວຽກຂອງຈໍສະແດງຜົນແບບ CRT ນັ້ນຈະເຮັດວຽກໂດຍອາໄສຫຼອດພາບທີ່ສ້າງພາບຄືກັບໃນໂທລະພາບ ໂດຍການຍິງລຳແສງອີເລັກຕອນໄປທີ່ຜິວໜ້າຈໍ ເຊິ່ງມີສານປະກອບຂອງຟັອດຟໍຣັດຢູ່ທີ່ຜິວ ເມື່ອຖືກແສງອີເລັກຕອນຫຼາຍກະທົບໃສ່ສານເຫຼົ່ານີ້ຈະເຮືອງແສງຂື້ນມາ ເຮັດໃຫ້ເກີດເປັນພາບແລະສີຕາມສັນຍານ Analog ທີ່ໄດ້ຮັບມານັ້ນເອງ ໃນປັດຈຸບັນຈໍສະແດງຜົນແບບ CRT ເລີ່ມຈະບໍ່ເປັນທີ່ນິຍົມແລ້ວ ເພາະວ່າມີຈໍສະແດງຜົນແບບໃໝ່ມາທົດແທນທີ່ມີຄຸນສົມບັດດ້ານການສະແດງຜົນທີ່ດີກ່ວາ.
  • ຈໍສະແດງຜົນແບບ LCD (Liquid Crystal Display) ເປັນຈໍສະແດງຜົນລຸ້ນທີ2ຕໍ່ຈາກຈໍສະແດງຜົນແບບ CRT ທີ່ຖືກພັດທະນາມາຕັ້ງແຕ່ປີ1963ໃນສະໄໝທຳອິດຈໍ LCD ນັ້ນເລີ້ມໃຊ້ງານແທ້ໆ ໃນໂມງ ແລະ ເຄື່ອງຄິດເລກ ເປັນຈໍສະແດງຜົນຕົວເລກຂະໜາດນ້ຍ ໂດຍຫຼັກການເຮັອວຽກຂອງຈໍສະແດງຜົນແບບ LCD ນັ້ນຈະໃຊ້ວັດສະດຸປະເພດ ປຶກແຫຼວ(Liquid Crystal)ມາໃສ່ໃນຜິວຂອງແວ່ນ ໃຊ້ຫຼັກການປັບປ່ຽນໂມເລກຸນຂອງປຶກແຫຼວ ປິດກັ້ນແສງເມື່ອມີສະໜາມໄຟຟ້າໜ່ຽວນຳ ເຮັດໃຫ້ເກີດສີຂື້ນ ເຊິ່ງຂໍ້ດີຂອງຈໍສະແດງຜົນແບບ LCD ມີຫຼາຍຢ່າງແຕ່ທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນຄືຈໍ LCD ຈະປະຫຍັດພະລັງງານຫຼາຍກ່ວາຈໍແບບ CRT ແຕ່ໃນຂໍ້ດີກໍ່ຕ້ອງມີຂໍ້ເສຍເຊັ່ນດຽວກັນຄືຈໍ LCD ຈະມີມຸມມອງໃນການເຫັນພາບຄ່ອນຂ້າງແຄບ.
  • ຈໍສະແດງຜົນແບບ LED (Light-Emitting-diod) ເຊິ່ງຊື່ນີ້ເປັນຊື່ທາງການຕະຫຼາດ ໂດຍຊື່ແທ້ຂອງເທັກໂນໂລຍີນີ້ຄື OLED (Organie light Emitting Deviced) ໄດຍມີການເຮັດວຽກທີ່ບໍ່ຍາກແລະສັບຊ້ອນເທົ່າໃດ ໂດຍການເອົາຫຼອດ LED ມາລຽງກັນເປັນແຖວໂດຍພາບຕ່າງໆຈະເກີດຂື້ນຈາກການຕິດດັບຂອງຫຼອດ LED ເຮັດໃຫ້ເກີດພາບແລະສີທີ່ຊັດເຈນ ກ່ວາຈໍສະແດງຜົນແບບອື່ນໆໂດຍຈໍສະແດງຜົນແບບ LED ນີ້ເປັນເທັກໂນໂລຍີທີ່ມາທົດແທນແລະປິດຈຸກບົກຜ່ອງຂອງຈໍສະແດງຜົນແບບ LCD ເຊິ່ງຈໍແບບ LED ນັ້ນຈະບໍ່ມີຂໍ້ຈຳກັດໃນເລື້ອງຂອງມຸມມອງ ແລະ ອັດຕາການຕອບສະໜອງຂອງພາບທີ່ໄວກ່ວາ ແບບຈໍ LCD ນອກຈາກນີ່ຈໍແບບ LED ຍັງປະຫຍັດໄຟໂາໄດ້ດີກວ່າແບບ LCD ອີກດ້ວຍ.

ຈໍສະແດງຜົນທຸກແບບຕ່າງກໍ່ມີຂໍ້ດີຂໍ້ເສຍແຕກຕ່າງກັນໄປ ເຖິງແມ້ເທັກໂນໂລຍີຈໍສະແດງຜົນແບບ LED ໃໝ່ລ່າສຸດແລະດີທີ່ສຸດໃນຕອນນີ້ ແຕ່ບັນຫາເລື່ອງລາຄາທີ່ສູງຫຼາຍ ເມື່ອປຽບທຽບກັບຈໍສະແດງຜົນລຸ້ນເກົ່າທີ່ມີລາຄາຖືກຫຼາຍ ໃນປັດຈຸບັນເຮົາຍັງພົບເຫັນການໃຊ້ງານຈໍສະແດງຜົນແບບ CRT ແລະ LCD ຢູ່ ແລະ ຄາດວ່າໃນອານາຄົດເທັກໂນໂລຍີ LED ຈະມີລາຄາຖືກລົງຢ່າງແນ່ນອນ.

  • ຈໍສະແດງຜົນແບບ IPS (in-plane switching) ເປັນເທັກໂນໂລຍີຈໍພາບທີ່ພັດມະນາຂື້ນຈາກຈໍແບບ TFT LCD ຈະເອີ້ນວ່າ IPS TFT LCD ກໍ່ໄດ້ ແຕ່ມັນຍາວໄປຈຶ່ງເອີ້ນວ່າ IPS ນີ້ກໍ່ມີອີກຫຼາຍແບບທັງ IPS,S-IPS,AS-IPS,IPS-PRO,H-IPS ແລະເອີ້ນງ່າຍໆຄື ເປັນເທັກໂນໂລຍີທີ່ພັດທະນາຕໍ່ຍອດກັນມາ ສຳຫຼັບຈໍIPS ມີຢູ່ 31ລຸ້ນຄື: PHI LPS,AOC,LG,ASUS,SAMSUNG,DELL,BENQ,ACERແລະອື່ນໆ
Like what you read? Give Joy Duangpanya a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.