2FRESH SK hľadá front-end developera

Jozef Benko
Dec 8, 2016 · 3 min read

Dobrý dizajn potrebuje dobrý development. Máme za sebou mnoho projektov a vieme, že to nestačí len dobre nakresliť. Za posledné dva roky sme stáli pri vzniku mnohých webov či aplikácii a vieme, že bez kvalitného kódu to proste nejde. Hľadáme parťáka, ktorý to s nami potiahne ešte o krok ďalej — bude s nami sedieť a meniť dizajn na funkčné a užitočné riešenia.

Hľadáme developera, ktorý berie dizajn vážne.

Aký si?

Hľadáš spôsoby, ako to urobiť. Nie dôvody, prečo sa to nedá. Máme radi ľudí, ktorí myslia otvorene a ktorým je jasné, že na každý technický problém existuje mnoho riešení.

Vieš dobre komunikovať. Dobrý produkt sa nedá postaviť bez kvalitnej konverzácie. Tvoj proces nezačína prevzatím návrhu a nekončí odovzdaním kódu. Dizajn pitváš do posledného detailu a snažíš sa pochopiť, prečo to tak dizajnér navrhol. Pokladáš správne otázky a o svojom kóde vieš hovoriť jednoducho a s kýmkoľvek.

Stále sa učíš. Inovácia vo front-ende ide neskutočne rýchlo dopredu. Veľmi dobre vieš, že s dvojročným frameworkom moc nepochodíš. Nové nástroje testuješ ako prvý a s každým ďalším projektom premýšľaš, ako ich využiť. Nové vychytávky si nenechávaš pre seba — dizajnérov učíš, ako posúvať spoločné riešenia dopredu.

Si profík. Nehľadáme juniora, ale skúseného parťáka, ktorý nám pomôže vybudovať silný development. Vývojársky proces vo firme bude tvoj, v ceste ti nebude stáť žiadny micro-management. Časom ti pomôžeme postaviť kľudne aj celý developerský tím. Je to na tebe.

Máš dobrý skill-set. Také tie povinné jazdy ani nejdem spomínať. Mal by si tiež vedieť skrotiť React či Angular. Extra bod dostane každý, kto svoj front-end zvládne napojiť na WordPress.

Akí sme my?

Sme pankáči a nemáme korporátne ani arťácke maniére. Naša firma vznikla v Prahe, kde momentálne pracuje asi 40 ľudí a väčšina z nich sú dizajnéri. V Bratislave je nás 10, robíme pre veľkých klientov ako ZUNO, Telekom či SME, startupy ako Solved či Pygmalios Analytics, ale aj pre neziskové projekty ako MONO.sk, stáli sme pri vzniku iniciatívy Slovensko.Digital a sme zakladajúcim členom SUXA — Slovenská User Experience Asociácia. V Prahe máme vlastné startupy — Costlocker a Atoto.

Využívame metódy ako Human-Centered Design, Design Thinking, Service Design, Lean Startup a User Experience Design. Niektoré z nich sú na Slovenskom trhu príliš krátko a preto o nich rozprávame či dokonca vyučujeme a pomáhame ich aplikovať do bežnej praxe našich kolegov, partnerov a klientov.

Čo ti vieme ponúknuť?

Miesto v dobrom tíme, prácu na veľkých aj malých výzvach, kopec srandy, ale aj makania. Ponúkame ti miesto v tíme, ktorý nie je zatvorený v kancli a nehádže výsledky klientovi raz za mesiac len tak cez plot alebo na veľkých bum-bum prezentáciach. S klientmi a používateľmi trávime naozaj veľa času, riešenia tvoríme spoločne s nimi. Naučíme ťa pracovať tak, ako pracujeme my a dáme ti priestor učiť nás či našich klientov to, v čom si dobrý.

Dostaneš všetko, čo k práci a spokojnému životu potrebuješ. Dobrý plat, kvalitný hardware, flexibilnú pracovnú dobu, konferencie, firemné výlety a kopu ďalších vychytáviek.

PS: neriešíme klasickú skušobnú dobu. Proste si vyskúšame spolu zopár projektov a keď to bude klapať, ponúkneme ti full-time.


Si to ty? Tak napíš na hello@2fresh.sk. Nie si to ty, ale predsa chceš s nami pracovať? Ozvi sa nám aj tak — nikdy nevieš.

  Jozef Benko

  Written by

  Design Strategist at 2FRESH SK

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade