Gyújtsunk fényt Arduinoval!

Az Arduino beüzemelése után jöhetett a legegyszerűbb áramkör, az arduinot kapcsoljuk össze egy leddel ! Megnéztük az alkatrész szükségletet és a kapcsolási rajzot a kittel szállított könyvben. A kapcsolás felépítéséhez szükség volt az arduinon kívül ledre, ellenállásra, próbapanelre (breadboard) amin összekapcsoljuk az áramkört meg persze vezetékekre. A könyv három különféle ellenállást említ, én úgy gondoltam elég lesz kétféle is, a 220 ohmos és az 1 kiloohmos ellenállás is.

Márk figyelmesen áttanulmányozta az ellenállásokat és a ledet. Észrevette, hogy a lednek különböző hosszúságú lábai vannak. Elmagyaráztam, hogy ez azért van, hogy meg tudjuk különböztetni a negatív és pozitív pólust egymástól, mert ha rossz irányban kötjük be a ledet, akkor nem fog világítani, az ellenállásra pedig azért van szükség mert ha ellenállás nélkül kötjük be a ledet, akkor a led tönkremegy, kiég. Miután ezt átbeszéltük, összeraktuk az áramkört. Először az 1 kiloohmos ellenállással próbáltuk ki a kapcsolást, majd a 220 ohmost kötöttük be, az előzőhöz képest természetesen sokkal erősebben világított a led, amin Márk nagyon meglepődött. Ennél szebben be sem lehetett volna mutatni Ohm törvényét.

Ezután a programon módosítgattunk, Márknak ez a változat tetszett a legjobban, ami így villogtatta a ledeket:

Ez pedig a kód:

Márkkal elégedetten fejeztük be a munkát. Elpakoltunk és Márk megkérdezte a végén: apa a jövő héten is építünk valamit?

A jövő héten zenélni fogunk ! — válaszoltam.

Like what you read? Give József Éri a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.