kapitel 009

torzak vagytok
zátonyra másolt alliterációk
csakok deviszontok
lelketek s szavatok nincs

kegyelem nektek

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Jenei József Tamás’s story.