Chaos, when contained, can be a powerful thing! (Photo by AJ Yorio — https://unsplash.com/photos/oAPv2AoMmCU)

Let's have a bit of a straight talk — chances are your app isn’t tested nearly as well as you’d want it to be. And neither is ours. There are a lot of ways to get to this point and a lot of articles covering them so let’s skip this part and focus on making the situation better instead.

So how can we fix that? Well, the obvious answer is — slowly. When you make changes to some part of the codebase — write a test for them. …


Edit 2016: This seemed like a good idea back when i started Android development. It's not. Take a look http://www.sureshjoshi.com/mobile/file-logging-in-android-with-timber/ for a better solution.

Once in a blue moon a problem arises which requires us to do some logging on the device while it is not connected. Or better yet, we have created a beta release, to hand over to our testing dept. (read — the project managers :D ), and we would like to know what goes on in our app.

Well I’ve found a couple of solutions out there, that use some sort of elaborate event/log sending to…


Šodien ar draugu lekcijā panesās diskusija par elektromobīļu braukšanas izmaksām. Teicu, ka salīdzinoši nelielas, draugs iebilda. Tad nu, salīdzināsim! Kā parasto, iekšdedzes automobīli paņemsim WV Jetta 2012. gada modeli, kā elektrisko, Tesla S. Galu galā, ja pieņemam, ka līzingā mašīnām ierastie limiti 3 gados ir ~150000km. Neesmu mašīnu pārzinātājs, tāpēc minimālie nepieciešamie parametri, ir no pieredzes, pārāk neiedziļinoties detaļās:

WV JettaTesla SCena:~$30k~$40kEnerģija/100km5.4l DD18.8 kWCena enerģijas vienībai0.969Ls/l0,0973Ls/kW100Km brauciena cena5.232Ls1.829LsEnerģijas izmaksas7848Ls2743.5Ls Cenas ņemtas 03.10.2012 Ja skatāmies tikai šādā, ļoti šaurā leņķī, ietaupījums aptuveni tik pat liels, cik mašīnas izmaksu starpība. Nulles vienādojums. Bet ja mēs vēl paķertu klāt baterijas nomaiņu vienam, un…


Pāris pēdējās dienas pa internetu ceļo dažādas publikācijas un video kāpēc jāsaka ACTA’i. skakri piedāvāja visu EP deputātu no Latvijas e-pastus. Nu ko, izdomāju uzrakstīt. Un viņi pat abildēja! Nu labi, tikai Inese Vaidere, bet tāpat labi. Uzrakstīju atbildi. Un tā kā daži draugi twitterī palūdza, publicēju to. Skatīt varat:

Sarakste ar Inesei Vaideri par ACTA

Un kā jau īsts Opensource piekritējs — atļauju jums arī komentēt! Nu, ko, aiziet! Lasām!

Labojums

Inese Vaidere ir atbildējusi uz manu 2. e-pastu, esmu nosūtījis 3. e-pastu. Skatīt augstāk saiti.

Jānis Peisenieks

I dabble in Android and Team Leading

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store