เปลี่ยน suggestion ให้เป็น auto fill

จากเรื่องราวครั้งก่อน ..

เล่าเรื่องแนวคิดที่สร้างรายการแนะนำ เพื่อช่วยเหลือในการป้อนข้อมูล แทนที่จะเป็น lookup list ธรรมดา

คราวนี้เป็นเรื่องเบาๆ สืบเนื่องกันมา

เป็นเรื่อง input ค่าเครดิต ในเอกสารขาย ที่ใช้วิธี suggestion โดยหาจากข้อมูลเก่า เอามาแนะนำ เพื่อช่วยเหลือในการป้อนข้อมูล

หลังจากได้ใช้งานไประยะหนึ่ง ก็มีเสียงสะท้อนจากผู้ใช้กลับมา “ช่วยใส่ค่าให้อัตโนมัติเลย”

เป็นความคิดยอดเยี่ยม

ใช่เลยสะดวกยิ่งกว่าแนะนำ เพราะไม่ต้องกดเลือกอีกที แต่ยังรู้สึกลังเล คือ การเอาค่าล่าสุดมาใช้ มันมีความแข็งแรงพอ ที่จะใส่ให้อัตโนมัติหรือไม่ ถ้าสาเหตุเป็นเพราะลืมใส่ ลืมตรวจ แล้วถ้ากลายเป็นใส่ค่าอัตโนมัติ ที่ผิดไป จะกลายเป็นแย่กว่าหรือไม่

เลยต้องขอคิดทบทวน ให้ละเอียดกว่านี้อีกนิด

เลือกเอาค่าล่าสุดเพียงค่าเดียว เปรียบเสมือนเห็นภาพถ่ายเพียงภาพเดียว บางครั้งอาจให้คำตอบ แบบฟันธงชัดเจนไม่ได้

เมื่อเรามองว่าข้อมูลมีชีวิต จึงเปลี่ยนนิยามคำว่า ล่าสุด เป็นกระบวนการดังนี้

  • พยายามหาค่าเครดิตล่าสุด 1 เดือน
  • ถ้าไม่พบ หาซ้ำย้อนหลัง 12 เดือน
  • ถ้าพบว่า มีค่าเครดิตไม่แตกต่างกัน มีเพียง 1 ค่า พอจะอนุมานได้ว่า เปิดบิลกี่ที ก็ให้เครดิตเท่านี้ตลอด ดังนั้นจึงหนักแน่นพอ ที่โปรแกรมจะใส่ค่าให้อัตโนมัติ
  • ถ้าพบว่า มีค่าเครดิตแตกต่างกันมากกว่า 1 ค่า แสดงว่ายังไม่แน่นอน เพราะฉะนั้น แสดงเป็นคำแนะนำให้ผู้ใช้ตัดสินใจเลือกไปก่อนดีกว่า

1 เดือน คือช่วงเวลาสำหรับการเปลี่ยนผ่าน กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเครดิต ช่วงเวลานั้น จะมีตัวเลือกเครดิตมากกว่า 1 ค่า ให้ผู้ใช้เลือก เมื่อผ่านพ้นเดือน เครดิตล่าสุดก็จะกลายเป็นค่าเดียว กลับมาใส่ค่าอัตโนมัติได้

12 เดือน คือช่วงเวลาที่ถือว่า ค่าเครดิตนั้นล้าสมัย ไม่ควรเอามาใช้ ต้องรีวิวเครดิตให้ลูกค้าใหม่

ในโลกของการป้อนข้อมูล ยังมีค่าในลักษณะนี้อีกหลายค่า เช่น อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่บางครั้ง ก็หนักแน่นพอจนสามารถนำมาใช้เป็นค่า default แต่บางครั้งก็อาจไม่ชัดเจน เป็นได้แค่ตัวเลือก ที่สำคัญคือ โปรแกรมเมอร์ต้องเปลี่ยนวิธีคิดจากการผลักภาระให้ผู้ใช้ตั้งค่า (และคอยดูแล update เมื่อเปลี่ยนค่า) ให้กลายเป็นเรื่องที่ Machine สามารถเรียนรู้ได้แทน


Sathit Jittanupat 2017–05–10