(36/100) Automatizované vykazování služební cesty
Jaroslav Holaň
22

Úplného bota asi hned tak nedodám, ale v Some move v rámci #TravelSupport máme rozpracovaný generátor cesťáků. Podmínkou je, že člověk plánuje cestu s využitím našeho cestovního agenta — navrhneme cestu tam/zpět na přání, případně poradíme navigaci v místě, zakoupíme jízdenky/letenky/apod. a pak to ten web vyúčtuje na jeden doklad/fakturu a ještě vygeneruje XLSX cesťák, aby potěšil firemní byrokracii. :)

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.