Črnuška pomlad 2016

Ljubljana, 5.6.2016

Pri ŠD Polyteam je potekalo prijatelsjko tekmovanje, kjer so naši tekmovalci v skupni razvrstitvi dosegli odlično 2. mesto.

Posamezno so dosegli naslednja mesta:

Taja, Tijan, Tita, Tej in Adam so osvojili 1. mesto;

Anamarija, Maj, Ines 2. mesto;

Neža, Tevž in Rok 3. mesto;

Mark Z., Taj, Matic 4. mesto;

Mark B. 5. mesto.

Čestitamo!

Foto: arhiv Judo Golovec
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.