0,5% odstotka dohodnine lahko podarite za aktivnosti Judo kluba Golovec

Ljubljana, 7.12.2016

Če želite, da država del vaše dohodnine za letos nameni kakšni ustanovi, lahko to na DURS sporočite še do 31.12.2016. Če boste to storili po 31.12.2016, bo veljalo pa za naslednje leto. V skladu s pozitivno zakonodajo lahko vsak zavezanec do 0,5% dohodnine nameni izbrani ustanovi ali politični stranki. Če dohodnine ne boste donirali, se bo prelila v državni proračun.

V Judo klubu Golovec bomo zbrana sredstva iz tega naslova v celoti namenili za aktivnosti, ki jih izvajamo — redna vadba, nabava nove opreme, tekmovanja, letovanja idr.

Če želite del odmere dohodnine nameniti Judo klubu Golovec, lahko izpolnjen obrazec v prilogi pošljete oz. ga osebno dostavite na najbližji davčni urad. Lahko pa na spletni strani eDavki (http://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/StartPage/StartPage.aspx) preko portala oddate izpolnjeni spletni obrazec od doma.

Podatki:

JUDO KLUB GOLOVEC

davčna številka: 15080315

Jakčeva ulica 40

1000 Ljubljana


One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.