28. oktober — svetovni dan juda

28. oktober je rojstni dan Jigora Kana, ustanovitelja juda. Celotna judo skupnost obeležuje ta dan kot svetovni dan juda.

Judo je več kot samo učenje in uporaba borbenih tehnik. Je celovit in čudovit sistem fizične, intelektualne in moralne vzgoje. Ima svojo kulturo, sistem, zapuščino, navade in tradicijo. Judoistom podarja etična načela, vrednote, način življenja in način bivanja.

Končni cilji juda so postati dober človek in delati dobro v skupnosti. Tekmovalni rezultati, pasovi, rangiranje — vse to ne pomeni nič, v kolikor posameznik gleda le nase in deluje le zase. Kdor deluje in zna dajati, mu življenje vrne z obrestmi. In judo je lahko življenjska pot, če se tako odločiš.

Like what you read? Give JUDO GOLOVEC a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.