Državno prvenstvo za osnovne šole

Koper, 8.6.2016

V Kopru smo se udeležili zadnjega tekmovanja v letošnji sezoni, državnega prvenstva za osnovne šole. Nastopilo je 11 naših učencev, ki so zastopali svoje šole. Ker na državnem prvenstvu nastopajo lahko le učenci sedmih, osmih in devetih razredov, je konkurenca, predvsem za mlajše, zelo ostra.

Medalje so osvojili: Brina Trampuš — srebrno in Ana Mlinar ter Martin Strle — bronasto. To pa so odlični rezultati za vse sedmarčke in osmarčke! Po zaključenem tekmovanju, je sledilo še kopanje v Žusterni.

Čestitke!

Like what you read? Give JUDO GOLOVEC a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.