Judo Golovec in seniorji

Ljubljana, 21.11.2016

Špela Sedlak, naša judo vaditeljica, jeseni telovadi in širi filozofijo juda med seniorje v Domu starejših občanov. Vadba poteka v dveh skupinah; prva — v fiziterapevtski dvorani v domu, druga — hoja na prostem z dihalnimi vajami, pa se odvija na sprehajalnih poteh ob Ljubljanici v Štepanjskem naselju.

Tokrat dodajamo nekaj foto utrinkov.

Foto: Judo Golovec
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.