Judo Golovec tudi v Hotiču z najmlajšimi

Ljubljana, 21.10.2017

V petek, 20. oktobra, smo na novi lokaciji, v Podružnični šoli Hotič, pričeli z vadbo juda.

Začeli bomo z učenjem varnega padanja

Vzrok za 70% poškodb pri otrocih je padec pri igri, pri skoku z višine, pri vožnji s kolesom ali z rolerji. Zato je potrebno otroka naučiti pravilnega oz. varnega padanja in obvladovanja položaja telesa v prostoru — vse to pa omogočajo prav osnovni elementi juda.

Prvine juda bomo osvajali skozi igro

Na tatamiju, kot pravimo blazinam po japonsko, se bomo učili vrednot, kot so: spoštovanje, prijateljstvo, disciplina, sodelovanje in vztrajnost. Iskreno si želimo, da bi še več staršev spoznalo judo, predvsem njegov velik obseg motoričnih sposobnosti pri otrocih(od gibljivosti, koordinacije, ravnotežja, moči, vzdržljivosti, hitrosti, agilnosti, orientacije v prostoru idr.)

Prve mesece se poleg gibalnih sposobnosti in učenja varnega padanja skozi različne igre, učimo predvsem discipline. To pomeni, da se vsi postavimo v ravno vrsto in opravimo judo pozdrav ob začetku in koncu vadbe, poskrbimo za red pri pospravljanju svojih oblačil, copat, zlaganju kimone, pri samostojnemu preoblačenju, zavezovanju pasu ipd. Zanimivo je, kako dolgo potrebujemo, da osvojimo vrline zbranosti, pozornosti in umirjenega stanja pri najmlajših.

Učitelj Ervin- en najbolj priljubljenih učiteljev juda

Kako poteka vadba in kaj otroci potrebujejo zanjo?

Vadba poteka dvakrat tedensko v času podaljšanega bivanja v šoli in traja eno uro. Otroci vadijo bosi in v kimonah. Kimone lahko naročijo pri učitelju.

Like what you read? Give JUDO GOLOVEC a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.