Kagami biraki to soboto, 10. decembra

Ljubljana, 6.12.2016

Judo Golovec tradicionalno v mesecu decembru organizira tekmovanje najmlajših v judu “Kagami biraki“, na katerem se vsako leto predstavi okoli 300 judok iz širše regije. Zanimivost tega tekmovanja je v tem, da ga izvajamo v namen strokovnega izpopolnjevanja judok. Prireditev v celoti organizacijsko izpelje naš podmladek; mlajši člani se preizkusijo v organizaciji tekmovanja, starejši tekmovalci sodijo, najmlajši pa tekmujejo. Ob zaključku vse skupaj obišče Dedek Mraz. Vabljeni!

Kagami biraki 2015 — Foto: arhiv Judo Golovec
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.