Močni Beni kot “fazan“ pometel s konkurenco

V Kopru je v četrtek, 5. 11. 2015, potekalo državno prvenstvo za srednješolce. Naši tekmovalci so uspešno nastopili in so se po mnenju trenerja Jureta Lampeta borili zelo dobro. Predstavniki Gimnazije Moste so osvojili ekipno 3. mesto. Čestitke!

REZULTATI JUDO GOLOVEC

Benjamin Kajtazović, Gimnazija Moste 1. mesto

Amar Salanović, Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad 2. mesto

Ajoša Lampe, Gimnazija Poljane 5. mesto

Nejc Lah, Gimnazija Moste 7. mesto

Luka Oven, Srednja frizerska šola Ljubljana 9. mesto

Mark Gregorc, Gimnazija Jožeta Plečnika /

Foto: Judo Golovec
Foto: Judo Golovec
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.