NOVO! Judo za študente

Judo Golovec se je pridružil ponudnikom študentske vadbe in v sodelovanju s Študentsko vadbo vabi v študijskem letu 2015/2016 k judo vadbi študente, ki želijo vaditi judo in se spoznati s filozofijo tega čudovitega športa, ki človeka razvija celostno. Vadba temelji na osvajanju tehnik fizičnega in psihičnega razvoja ter druženju in zabavi.

Vadba poteka dvakrat oz. trikrat tedensko po 60 oz. 90 minut v različnih skupinah pod vodstvom strokovno usposobljenih judo učiteljev.

Foto: Tilen Perko
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.