Palijev memorial — ekipno 3. mesto!

Ljubljana, 21.5.2016

Na letošnjem Palijevem memorialu smo nastopili v starostnih kategorijah U14 in U16. Med mlajšimi smo osvojili 2 prvi mesti; Vid Hočevar in Ana Mlinar, 2 drugi mesti; Vid Jerič in Filip Peulić, 2 tretji mesti; Blaž Zajc in Nal Kajtazović ter 1 peto mesto; Benjamin Hušić. Čisto vsi tekmovalci so zmagali po vsaj eno borbo, prikazali raznolike tehnike in čudovit odnos do športa.

Med starejšimi je prvo mesto osvojil Nal Pungerčar, drugi sta bili Živa Mehle Kostrevc in Brina Trampuš, tretja je bila Nina Lah. Edvard Kastelic je bil peti, Martin Strle pa deveti. Tudi omenjeni tekmovalci in tekmovalke so pokazali željo po zmagi, vendar se sreča včasih tudi obrne v drugo smer. Nič hudega, vse to je del učenja!

Celotni ekipi čestitamo za pristop, medsebojno podporo in ekipno osvojeno tretje mesto!

Foto: arhiv Judo Golovec
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.