V novi sezoni 2015/2016 prisotni na 8 lokacijah

Z novim šolskim letom 2015/2016 smo z vadbo juda v Judo Golovec in Judo Domžale prisotni na 8 lokacijah.

Naše programe lahko obiskujete na lokacijah:

  • v Ljubljani: OŠ Božidarja Jakca in OŠ Karla Destovnika Kajuha
  • v Domžalah: OŠ Venclja Perka, OŠ Dragomelj, OŠ Rodica, OŠ Preserje pri Radomljah, OŠ Dob, OŠ Dob Podružnica Krtina.

Vabljeni!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.