Kam v novem šolskem letu vpisati otroka na vadbo?

Ljubljana, 29.8.2017

V novem šolskem letu lahko svojega otroka vpišite na vadbo juda v Judo Golovec v Ljubljani, v Štepanjskem naselju, ter v Domžalah.

Judo je več kot samo učenje in uporaba borbenih tehnik. Je celovit in čudovit sistem fizične, intelektualne in moralne vzgoje. Ima svojo kulturo, sistem, zapuščino, navade in tradicijo. Judoistom podarja etična načela, vrednote, način življenja in način bivanja kot so: spoštovanje, disciplina, prijateljstvo, pogum, vljudnost, samokontrola, vztrajnost idr.

U4 in U5: Judo vrtec

U4 in U5 je program poteka na judo blazinah z dvema strokovno usposobljenima judo učiteljema dvakrat tedensko po 60 minut. Vadba temelji na izboljšanju osnovnih motoričnih gibanj in spretnosti, izboljšanju hitrosti ter koordinacije preko igre in vadbe na zabavnih poligonih.

Začetniki — Za osnovnošolsko mladino in tudi starejše

Delo z osnovnošolsko mladino in tudi s starejšimi začetniki poteka dvakrat tedensko po 60 minut v različnih skupinah pod vodstvom strokovno usposobljenih judo učiteljev. Vadba temelji na razvoju psihološke stabinosti, krepitvi telesa in učenju tehnik premagovanja strahu pred nasprotnikom in ovirami, ki se pojavljajo na treningu, pred tekmovanji, strahom v šoli in v življenju nasploh.

Tekmovalni judo

O tekmovalnem judo programu govorimo, ko imamo v mislih vrhunski judo. Gre za tekmovalce in tudi rekreativce, ki so že aktivno trenirali judo in si želijo ponovno ukvarjati s tem športom. Vadba poteka štirikrat oz. šestkrat tedensko po 90 oz. 120 minut v različnih skupinah.

Vsi naši trenerji so visoko strokovno usposobljeni; imajo licence Judo zveze Slovenije za opravljanje strokovno-pedagoškega dela.

Foto: Tilen Perko
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.