Z judo vadbo do zdravja na kvadrat

Judo Golovec je v letošnji sezoni pristopil k projektu Zdravi na kvadrat (promocija zdravja na delovnem mestu), ki ga skupaj organizirata Gospodarska zbornica Slovenije in Olimpijski komite Slovenije z lokalnimi športnimi organizacijami.

Ker je judo več, kot šport, vabimo k fizični vadbi ljubljanska podjetja in organizacije, ki želijo svojim zaposlenim ponuditi judo in se spoznati s filozofijo tega čudovitega športa, ki človeka razvija celostno. Vadba temelji na osvajanju tehnik fizičnega in psihičnega razvoja ter druženju in zabavi.

Poteka dvakrat oz. trikrat tedensko po 60 oz. 90 minut v različnih skupinah pod vodstvom strokovno usposobljenih judo učiteljev.

Like what you read? Give JUDO GOLOVEC a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.