Zaključni izlet v Gardaland

Gardaland, 9.6.2016

Danes v zgodnjih jutranjih urah je poln avtobus naših otrok krenil na nepozaben izlet v Gardaland, kjer so se cel dan zabavali na vseh mogočih atrakcijah in se tako prijetno pozabavali ob zaključku sezone.

Foto: arhiv Judo Golovec
Like what you read? Give JUDO GOLOVEC a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.