Zelo uspešno državno prvenstvo U14

Maribor, 7.2.2016

V mariborski dvorani Lukna sta potekali letošnji državni prvenstvi za st. dečke in deklice ter kadete in kadetinje. Zaradi bolezni smo nastopili z zdesetkano ekipo, a kljub temu dosegli fodlične rezultate.

Srebrni dan za naše starejše dečke in deklice; 7 tekmovalcev, 3 srebrne medalje — Ana Mlinar, Filip Peulić in Nal Kajtazović. Tik pod stopničkami, na 5. mestu, sta pa pristala Vid Hočevar in Vid Jerič.

Tudi v kategoriji kadetov in kadetinj smo imeli 7 tekmovalcev — za ta del ekipe je bil danes bronasti dan;

Štiri bronaste medalje: Živa Mehle Kostrevc, Luka Dedić, Benjamin Kajtazović in Amar Salanović. Bravo ekipa in trenerja Jure in Rok!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.