Adopcja kota

Mam już dwa koty i nie wyobrażam sobie, jak ja wcześniej mogłam bez moich siersciuchów funkcjonować?! Co dziwniejsze, nigdy wcześniej nawet nie było mowy bym sobie kota do domu przyprowadziła, a teraz … Tak to właśnie jest, wszystko w życiu się zmienia, ludzie dojrzewają do pewnych decyzji i w pewnym momencie i ja dojrzałam do tego by zaadoptować kotka, a porę i drugiego. Nie wyobrażam sobie innej drogi jak tylko adopcja😊 Moje kotki sa cudowne, kochane i maja pokłady miłości w sobie. Zachęcam wszystkich do tego, by adoptowali kotki, na pewno nie będziecie żałować.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.