Image for post
Image for post

Használd a nemzeti színeket, ha azt szeretnéd üzenni, hogy …

  • … magyar vagyok!
    Nagyszerű! Nagyon dicséretes ha valaki ezt felvállalja, különös képpen ha büszke is rá. Ezt az üzenetet bárhol a világon bátran képviselheted a magyar zászlóval.
  • … a magyarokkal vagyok!
    Egy magyar zászló vagy kokárda tökéletes eszköz lehet arra, hogy kifejezd egy nemzetközi témában, hogy támogatod a magyarok álláspontját.
  • … a magyar csapatnak szurkolok!
    Egy ekkora futball nemzet azt is mondhatná, hogy szinte erre van kitalálva ez az egész zászló dolog. És persze akkor is megfelel, ha a favorizált külföldi csapatnak van magyar játékosa. És igen, nyilván bármilyen sportágra érvényes.

NE használd (csupán) a nemzeti színeket, ha azt szeretnéd üzenni, hogy …

  • … szeretem a klasszikus zenét! Természetesen nagyszerű dolog, hogy…


Go to DrupalCon. Go there two days earlier. Attend on the pre conference sprints. Keep sprinting during the conference days, miss every sessions. Attend on the post conference sprints. Leave two days after the conference. This is a sprint only DrupalCon.

Why?

I attended on a few DrupalCons before, they were great. Good people, good sessions, good beers. But too many sessions, hard to find the best ones, and watching them after the last night party… Well, not too efficient. Then I had to watch them again on YouTube.

Then this year I went to Drupal Dev Days Szeged. Joined to…

Márton Juhász

null

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store