Használd a nemzeti színeket, ha azt szeretnéd üzenni, hogy …

  • … a magyarokkal vagyok!
    Egy magyar zászló vagy kokárda tökéletes eszköz lehet arra, hogy kifejezd egy nemzetközi témában, hogy támogatod a magyarok álláspontját.


Go to DrupalCon. Go there two days earlier. Attend on the pre conference sprints. Keep sprinting during the conference days, miss every sessions. Attend on the post conference sprints. Leave two days after the conference. This is a sprint only DrupalCon.

Why?

I attended on a few DrupalCons before, they were…

Márton Juhász

null

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store