Használd jól a magyar trikolórt!

Márton Juhász
Jun 30, 2015 · 4 min read
Image for post
Image for post

Használd a nemzeti színeket, ha azt szeretnéd üzenni, hogy …

 • … magyar vagyok!
  Nagyszerű! Nagyon dicséretes ha valaki ezt felvállalja, különös képpen ha büszke is rá. Ezt az üzenetet bárhol a világon bátran képviselheted a magyar zászlóval.
 • … a magyarokkal vagyok!
  Egy magyar zászló vagy kokárda tökéletes eszköz lehet arra, hogy kifejezd egy nemzetközi témában, hogy támogatod a magyarok álláspontját.
 • … a magyar csapatnak szurkolok!
  Egy ekkora futball nemzet azt is mondhatná, hogy szinte erre van kitalálva ez az egész zászló dolog. És persze akkor is megfelel, ha a favorizált külföldi csapatnak van magyar játékosa. És igen, nyilván bármilyen sportágra érvényes.

NE használd (csupán) a nemzeti színeket, ha azt szeretnéd üzenni, hogy …

 • … szeretem a klasszikus zenét!
  Természetesen nagyszerű dolog, hogy publikusan is felvállalod, így biztosan találsz majd másokat, és inspirálhatjátok egymást. De kérlek ne a magyar zászlót használd meggyőződésed hirdetésére, hiszen sok értékes magyar ember van még, akik viszont más ritmusra szeretik rázni a fejük.
 • … nem szeretem a klasszikus zenét!
  Természetesen nagyszerű dolog, hogy publikusan is felvállalod, így biztosan találsz majd másokat, és inspirálhatjátok egymást. De kérlek ne a magyar zászlót használd meggyőződésed hirdetésére, hiszen sok értékes magyar ember van még, akik viszont szeretik a klasszikus zenét.
 • … a Kétfarkú Kutya Pártra szavazok!
  Természetesen nagyszerű dolog, hogy publikusan is felvállalod, így biztosan találsz majd másokat, és kampányolhattok együtt. De kérlek ne mond azt az embereknek, hogy aki az MKKP-re szavaz viseljen kokárdát. Az egyúttal jelképe a magyar nemzetnek is, és bizonyára vannak becsületes magyar emberek, akik alkotmányos joggal és legjobb belátásukból más pártot alkalmasabbnak tartanak az ország vezetésére. Nekik ezzel azt üzennéd, hogy hazaárulók, de legalábbis nem (jó) magyarok.
  Viseld inkább az MKKP kitűzőjét. Ha pedig fontos számodra, hogy mindezt magyarként teszed, bátran tűzz mellé egy kokárdát.
 • … nem a Kétfarkú Kutya Pártra pártra szavazok!
  Természetesen nagyszerű dolog, hogy publikusan is felvállalod, így biztosan találsz majd másokat, és kampányolhattok együtt. De kérlek ne mond azt az embereknek, hogy aki nem az MKKP-re szavaz viseljen kokárdát. Az egyúttal jelképe a magyar nemzetnek is, és bizonyára vannak becsületes magyar emberek, akik alkotmányos joggal és legjobb belátásukból az MKKP-t tartják legalkalmasabbnak az ország vezetésére. Nekik ezzel azt üzennéd, hogy hazaárulók, de legalábbis nem (jó) magyarok.
  Viseld inkább az NEMKKP kitűzőt. Ha pedig fontos számodra, hogy mindezt magyarként teszed, bátran tűzz mellé egy kokárdát.
 • … sváb vagyok!
  Természetesen nagyszerű dolog, hogy publikusan is felvállalod, így biztosan találsz majd más svábokat, és együtt többet tehettek a nemzetiségetekért. De kérlek használj ehhez valamilyen sváb motívumot. Ha egy magyar zászlóval szeretnéd azt üzenni, hogy sváb vagy, azt is üzennéd, hogy aki (jó) magyar az sváb. Ha pedig büszke vagy arra, hogy magyar sváb vagy, tűzz fel bátran egy kokárdát is.
 • … nem vagyok sváb!
  Természetesen nagyszerű dolog, hogy publikusan is felvállalod, így biztosan találsz majd másokat, és együtt többet tehettek a nem svábokért, bármi értelme is legyen ennek. De kérlek ne a magyar zászló legyen jelképed, hanem valami más, ami azért a svábokat sem sérti. Ha egy magyar zászlóval szeretnéd azt üzenni, hogy nem vagy sváb, azt is üzennéd, hogy aki sváb az nem lehet (jó) magyar. Ha pedig büszke vagy arra, hogy magyarként nem vagy sváb, tűzz fel bátran egy kokárdát is.
 • … keresztény vagyok!
  Természetesen nagyszerű dolog, hogy publikusan is felvállalod, így biztosan találsz majd másokat, és együtt élhetitek meg hitetek. De kérlek használj hozzá keresztény jelképet. Ha magyar zászlóval üzennéd, hogy keresztény vagy, azt is üzennéd, hogy aki nem keresztény nem (jó) magyar. Ha pedig büszke vagy rá, hogy magyar keresztény vagy, tűzz fel bátran egy kokárdát is.
 • … nem vagyok keresztény!
  Természetesen nagyszerű dolog, hogy publikusan is felvállalod, így biztosan találsz majd másokat, akikkel megértitek egymást. De kérlek ne használd jelképül a magyar zászlót, hiszen ezzel azt is üzennéd, hogy a keresztény nem (jó) magyar. Ha pedig büszke vagy rá, hogy magyarként nem vagy keresztény, tűzz fel bátran egy kokárdát is.
 • … meleg vagyok!
  Természetesen nagyszerű dolog, hogy publikusan is felvállalod, így könnyebben találsz majd társaságot akik nem csak elfogadnak, de inspirálnak is. De kérlek ne a magyar zászlóval jelezd hovatartozásodat, ezzel azt üzennéd, hogy aki nem meleg, nem is (jó) magyar. Lobogtass inkább egy szivárványos zászlót, és ha büszke vagy rá, hogy magyar meleg vagy, a másik kezedbe fogj egy magyar trikolórt.
 • … nem vagyok meleg!
  Természetesen nagyszerű dolog, hogy publikusan is felvállalod, még ha keveset is változik ettől az életed. De kérlek ne a magyar zászlót tedd ennek jelévé, hiszen ezzel azt is üzennéd, hogy aki meleg az nem lehet (jó) magyar. Keress inkább egy másik jelképet, lehetőleg olyat ami nem sérti a melegeket, és ha e mellett fontos, hogy magyar vagy, tűzz fel bátran egy kokárdát is.
 • … örülök, hogy az USA legfelsőbb bírósága szerint két ember szerelme pont olyan értékes mint két ember szerelme!
  Természetesen nagyszerű dolog, hogy publikusan is felvállalod, így biztosan találsz majd másokat, és együtt örülhettek. De kérlek ne a magyar zászlóval jelezd. Ezzel azt üzennéd, hogy akit hidegen hagy a téma az nem is (jó) magyar. Ha pedig büszke vagy rá, hogy magyarként örülsz ennek, tegyél a szivárványos profilképedre egy kokárdát is. (Bár szerintem elég hülyén fog kinézni.)
 • … nem örülök, hogy az USA legfelsőbb bírósága szerint két ember szerelme pont olyan értékes mint két ember szerelme!
  Természetesen nagyszerű dolog, hogy publikusan is felvállalod, így biztosan találsz majd másokat, akikkel megbeszélheted a dolgot. De kérlek ne a magyar zászlóval jelezd. Ezzel azt üzennéd, hogy aki örül ennek, az nem is (jó) magyar. Ha pedig büszke vagy rá, hogy magyarként nem örülsz ennek, a választott jelképed mellé tegyél bátran egy kokárdát is.
 • … jobb vagyok nálad!
  Ha jobban belegondolsz, ilyet biztosan nem akarsz semmilyen nemzet színeivel üzenni.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store