Хуулийн сургуульд орохын өмнөх сэтгэгдэл…

Уншигчиддаа энэ өдрийн мэндийг хүргье Эхний нийтлэл маань хуулийн оюутны амьдрал гэсэн сэдвээр эхэлж байгаа юм.Шатан дээр алхах бус ширэнгийн зам туулах аялал минь хэдхэн хоногийн дараа эхлэх нь догдлол хүлээлтээр дүүрэн өдөр хоногууд үргэлжилсээр энэ хооронд би өөрийнхөө мэдрэмжийг хуваалцья гэж бодлоо.Би гэдэг хүн тохиолдолоор ч тэр үү сонгосон мэргэжилдээ бага зэрэг эргэлзлэсэн.Тэгээд хуулийн оюутны амьдрал гэх нэрээр Гүүг-ээс топ гэгдэх хэдэн вэб олж үзлээ.Lawstudent.mn Girlsguidelaw.mn etc.Товч бичихэд Хуулийн сургуульд орохоос өмнө үзсэн байх кино,TedTalkдээр тавигдсан хуулийн хэрэгтэй яриа,Унших ном гээд цөм байсан.Эхлээд кино нууд үзэхээр шийдэж Сайн эзэгтэй гэх нэртэй ОУСК үзье гэж шийдсэн.Энэ кинонд шинэ хуулийн фирмд ороод удаагүй байгаа өмгөөлөгч бүсгүйн тухай гарах юм.Нэрнээсээ ч тэр үү энэ яг сонирхолтой кино байж чадахуу гэдэгт эргэлзэн энэ киног судаллаа.Яасан гээч энэ кинон дээр гарах Алисе гэгч бүсгүй энэ кинонд дүр бүтээхийн тулд Харвардын хуулийн сургуульд 1 сар суралцаж,Шүүх хуралд оролцож багагүй хугацааг хуулиар сурч өнгрүүлсэн байсан юм.Эхний ангийг үзвээ үнэхээр гоё санагдсан бүр хэтэрхий сэтгэл хөдлөлдөө автсан болохоор шүүх хуралдаан дээр яригдах бүх үгсийг дэвтэртээ буулгасан юм.Иш татахад Та ямар үндэслэлээр * -г буруутгаж байна вэ? гээд л

Киног үзэхийг хүсвэл https://gomovies.to/film/the-good-wife-season-1-5765/ англи хэл дээр байгаа шүү.

Like what you read? Give Peonythings a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.