181 Followers
·
Follow

Image for post
Image for post
Codepen Screenshot

สืบเนื่องจากเข้าเว็บ http://app.cupt.net/tcas61-3/check_regis.php? ในหน้าสมัครสังเกตได้ว่าไม่มีการ validate หรือ ตรวจสอบเลขบัตรประชาชน เลยแม้แต่น้อย ทำให้กรอกมั่วๆ ก็สมัครได้ ครั้งนี้ก็เลยอยากลองสร้าง form input ตรวจสอบเลขบัตรประชาชน ที่รองรับมาตรฐาน WCAG 2.0 ซึ่งประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ

  • Perceivable ข้อมูล และ user interface ต้องแสดงให้ผู้ใช้รับรู้ได้
  • Operable ส่วน user interface component ต้องใช้งานได้
  • Robust เนื้อหาต้องมีความน่าเชื่อถือ จับใจความได้ชัดเจน
  • Understandable ผู้ใช้ต้องเข้าใจ ข้อมูล และ user interface ต่างๆ

ทั้งหมดนี้ช่วยทำให้ผู้พิการทางสายตาสามารถใช้งานได้สะดวก ตามหลัก A11Y

การออกแบบ

ด้านการออกแบบผมได้ศึกษาการใช้งานจากหลายที่ เพื่อสร้างรูปแบบให้ใช้งานง่ายที่เลือกใช้ข้อความที่ชัดเจน มีความน่าเชื่อถือ สำหรับปุ่มได้ออกแบบให้รับรู้ว่ากดได้ มี Interaction เพื่อตอบโต้ผู้ใช้

สำหรับ Mask เลือกใช้ Library imaskJS มีความเบา ใช้ง่าย รองรับ ES Modules สำหรับ Browser รุ่นใหม่ๆ

ในส่วนของ mobile จะเห็นคีย์บอร์ดเป็น 0–9 ต้องใช้ type=”text” โดยให้ inputmode=”numeric” เพื่อให้ browser รับ input เฉพาะตัวเลข ทั้งนี้ inputmode ยังมี url, decimal และ tel…


Image for post
Image for post

สำหรับใครหลายคน อาจสงสัยว่ามีวิธีไหนบ้างที่ทำให้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ใช้งานได้จริงตามหลักวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะช่วยให้คุณทำงาน และ เรียนรู้ ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

Image for post
Image for post

เทคนิคที่ 1 เรียนรู้ระยะเวลาสั้นๆ
งานวิจัยได้แสดงให้เห็นว่า ระยะเวลาสำหรับการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อสมองมากที่สุด จะอยู่ในช่วงสั้นๆ มากกว่าการเรียนกวดวิชาเป็นเวลา 10 ชม.
โดยระยะเวลาเรียนรู้ที่ส่งผลดีที่สุด คือ 30 นาที สามารถแบ่งได้ 20 ครั้งต่อสัปดาห์

เนื่องจากสมองสามารถรับข้อมูลเข้าสู่ จุดประสานประสาท หรือ synapse ได้ดี ในระยะสั้นๆ หลายๆ ครั้ง ตรงข้ามกับการรับข้อมูลทีเดียวเป็นเวลานานๆ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ทักษะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ว่ายน้ำ, เทนนิส,
หรือ ร้องเพลง นั้นก็เป็นรูปแบบเดียวกัน

Image for post
Image for post

เทคนิคที่ 2 แบ่งเวลาการเรียนรู้
การเรียนเป็นเวลานานๆ ข้ามคืน นั้นยังทำให้ทักษะการวิเคราะห์เหตุผล และ ความจำ มีประสิทธิภาพลดลงด้วยเช่นกัน ดังนั้นเราควรแบ่งเวลา ในแต่ละวัน หรือ ในสัปดาห์ เพียงแค่เรียนรู้โดยจัดลำดับความสำคัญ และ กำหนดเป้าหมาย เพียงเท่านี้ การเรียนรู้ที่ต้องใช้เวลานาน จะเป็นเรื่องง่าย…


Image for post
Image for post
Elon Reeve Musk กำลังบรรยายเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของโครงการต่างๆ ใน TED ปี 2013

อีลอน มัสค์ (Elon Musk) เกิดในแอฟริกาใต้ เป็นชาวแคนาดาแอฟริกัน เขาผูกพันกับคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ยังเด็ก เพราะเรียนรู้การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยตัวเอง และเขียนเกมขายได้ตั้งแต่อายุ 12 ขวบ เมื่อเรียนจบปริญญาตรีแล้วก็ย้ายมาตามหาความฝันของตัวเอง ในแหล่งที่เป็นเมืองหลวงของโลกเทคโนโลยี ซึ่งก็คือ ซิลิคอน วัลเลย์ โดยที่มีไอดอลเป็นนักคิดค้นนวัตกรรมระดับโลกต่างๆ

ชายผู้ได้รับฉายา The Next Steve Jobs ทั้งผู้ก่อตั้ง PayPal ธนาคารออนไลน์ (ปัจจุบันได้ขายให้ eBay), Tesla motor บริษัทรถยนต์พลังงานไฟฟ้า และ SpaceX บริษัทวิจัยและธุรกิจสำรวจอวกาศ ชายผู้เป็นแรงผลักดันให้เกิดตัวละคร Tony Stark ในเรื่อง Iron Man อีกทั้งยังอยู่เบื้องหลังโครงการ Solar City บริษัทโซล่าแสงอาทิตย์ เพื่อสิ่งแวดล้อม, โครงการ Hyperloop บริษัทโซล่าแสงอาทิตย์ และ โครงการ Hyperloop ซึ่งเป็นนวัตกรรมในการขนถ่ายคนปริมาณมากด้วยความเร็วสูงถึง 750 ไมล์.ต่อ/ชม. ทำให้สามารถเดินทางข้ามประเทศภายในไม่กี่นาที

Image for post
Image for post
โครงการ Hyperloop

About

Chukkrit V.

Multi Stack Developer @ YelloTalk 🦉 Developer who love Thai food 🍜

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store